Nyt beredskab for Køge, Stevns og Solrød er nu på plads

Fra årsskiftet overtager det nye ETK Brand & Redning beredskabsopgaven på tværs af Køge, Stevns og Solrød kommuner. ETK Brand & Redning er klar med nyt logo, så genkendeligheden er sikret, når der rykkes ud til diverse opgaver. Det nye beredskab får base på Tigervej 8 i Køge, som netop nu er ved at blive istandsat til at kunne håndtere de mange nye aktiviteter.

Navnet ETK Brand & Redning skal ses i lyset af, at beredskabet er en del af Køge Kommunes servicevirksomhed, som har navnet Ejendomme Teknik Køge (ETK). Det nye ETK Brand & Redning bliver en større organisation, som samlet kommer til at bestå af ca. 200 personer, som foruden Falcks brandfolk og egne indsatsledere kommer til at omfatte frivillige brandfolk samt nødbehandlere på Stevns.

Som led i etableringen af det nye beredskab nedsættes en beredskabskommission i hver af de tre kommuner. Beredskabskommissionen vælges af byrådet, og kommer i Køge Kommune til at bestå af en repræsentant fra hvert af byrådets partier, med borgmesteren som formand, samt politidirektøren. Desuden udpeges to medarbejderrepræsentanter – en for deltids- og en for fuldtidsbrandfolkene – samt en repræsentant fra de frivillige.

Stærk og robust forankring

”Jeg er utrolig stolt af det nye beredskab, vi nu får etableret. Det giver mening, at vi tre nabokommuner arbejder sammen om denne vigtige opgave, og jeg ser frem til, at samarbejdet skal stå sin prøve i det nye år. Samtidig glæder det mig, at vi nu får etableret en god base for det nye beredskab på Station Køge på Tigervej. Med aftalen her sikrer vi en stærk og robust forankring i de tre kommuner, og giver de bedste rammer for løsningen af beredskabsopgaven”, siger borgmester Marie Stærke fra Køge Kommune.

”Det har været en givende og meningsfuld proces at løbe det nye beredskabssamarbejde i gang, og vi er nu tre nabokommuner, som løser en meget vigtig opgave sammen. Jeg er meget tryg ved den nye aftale på stevnsborgernes vegne”, siger borgmester Anette Mortensen fra Stevns Kommune.

Solrød byråd godkendte aftalen mandag den 25. november 2019, og kommunalbestyrelsen i Stevns behandlede samme sag torsdag den 28. november 2019.

Annonce