Køge Kommune afviser at lade Ambulix byde

Ambulix får ikke lov til at byde på brandslukningen i Køge Kommune. Ifølge Køge Kommune levede Ambulix’ tilbud nemlig ikke op til kravene i udbudsmaterialet, og derfor valgte kommunen at afvise tilbuddet. Men Ambulix mener, at Køge Kommune har søgt at favorisere Falck – blandt andet ved ikke at offentliggøre udbuddet i beredskabsmedier.

Henrik Henriksen fra Ambulix undrer sig over Køge Kommunes offentliggørelse af udbuddet. “Man valgte at offentliggøre udbuddet på kommunens egen hjemmeside og på udbudsavisen.dk men ikke på BeredskabsInfo, hvor alle, der har noget med det at gøre, kigger”, siger Henrik Henriksen til Dagbladet Køge. Det var netop på BeredskabsInfo, at Ambulix opdagede nyheden om udbuddet, da man tilfældigt læste en artikel om planerne om på længere sigt at nedlægge brandstationen i Køge. Af artiklen fremgik det, at brandslukningsopgaven var sendt i udbud, og derefter kontaktede Ambulix straks redningsberedskabet i Køge. Det skete den 21. juli, og da deadline for tilbud på opgaven var den 27. juli, var der da stadig seks dage til at skrue et tilbud sammen.

Ambulix kunne imidlertid ikke få udleveret udbudsmaterialet. “Vi fik at vide, at vi var velkomne til at give et bud, men vi kunne ikke få udbudsmaterialet, da det skulle være hentet inden den 15. juli”, siger Henrik Henriksen til Dagbladet Køge. Han blev i stedet mundtligt orienteret om indholdet af udbuddet, og Ambulix kendte således blandt andet kravene til antal brandkøretøjer og brandfolk, så Ambulix skød ikke helt i blinde, da man afleverede sit tilbud på opgaven nogle dage senere.

Men Ambulix har altså nu modtaget et afslag – blandt andet fordi man ikke sammen med tilbuddet har sendt en tro- og loveerklæring omkring eventuel gæld samt de sidste tre års regnskaber. “Hvis vi havde haft udbudsmaterialet, så havde de selvfølgelig fået de skemaer, men det virker som om, at de ikke har været interesseret i andre tilbud”, siger Henrik Henriksen, der i øvrigt refererer til andre kommuner, hvor man også har en fornemmelse af favorisering af Falck. De danner sammen med Køge-sagen nu grundlag for en klage til konkurrencestyrelsen.

“Beredskabskommissionen har set Ambulix’ tilbud, og det havde karakter af et “slag-på tasken-tilbud” med flere uklare punkter”, siger borgmester Marie Stærke og tilføjer, at man fra kommunens side naturligvis er interesseret i at få så mange kvalificerede tilbud som muligt. Spørgsmålet om den fremtidige brandslukning i Køge Kommune behandles i øvrigt på byrådets møde i næste uge, men med mindre kommunen vælger at hjemtage opgaven, så bliver det altså også de kommende fem år Falck, der skal slukke brande i kommunen.

Annonce