Manglende nøgle forsinkede redningsindsats efter flystyrt

Da et mindre privatfly i september styrtede ned tæt ved lufthavnen i Rønne på Bornholm, blev redningsindsatsen forsinket med flere minutter, fordi lufthavnens brandvæsen ikke kunne lokalisere den nøgle til lufthavnens sikkerhedshegn, som brandvæsenets vagthavende leder ellers normalt medbringer. Derfor måtte brandvæsenet køre til nedstyrtningsstedet via landevejen.

Flyet af typen Learjet 24D styrtede ned under landing i Bornholms Lufthavn den 15. september 2012. Ombord var piloten og en passager, og kl. 13:39 udsendte piloten en nødmelding. Kort tid efter styrtede flyet ned på en mark tæt ved lufthavnen – men uden for lufthavnens sikkerhedshegn.

Brandberedskabet i Bornholms Lufthavn var på det tidspunkt bemandet, da styrtet skete inden for det tidsrum, hvor der er ordinær trafik med passagerfly. Umiddelbart efter styrtet fik brandkøretøjerne tilladelse til at køre ind på landingsbanen for at lokalisere nedstyrtningsstedet, som endnu var ukendt.

Kl. 13:42 konstaterede brandfolkene, at styrtet var sket på marken uden for sikkerhedshegnet, og kontroltårnet blev anmodet om at åbne den østlige sikkerhedsport, så brandkøretøjerne kunne få adgang til nedstyrtningsstedet. Det viste sig imidlertid, at kontroltårnet ikke havde mulighed for fjernbetjene porten.

I stedet er det ifølge en ny rapport fra Havarikommissionen meningen, at brandvæsenets vagthavende leder hver dag ved vagtens begyndelse skal hente en særlig nøgle til lufthavnens sikkerhedsporte. Af sikkerhedsmæssige årsager er der kun få nøgler til rådighed, og brandvæsenets ene nøgle skal under vagten opbevares i et af brandkøretøjerne.

Den 15. september 2012 kunne brandfolkene imidlertid ikke lokalisere nøglen, og dermed var det ikke muligt at benytte den østlige sikkerhedsport. Da der ikke var tegn på, at det nedstyrtede fly var brudt i brand, valgte brandfolkene at returnere til lufthavnsterminalen og derefter køre ad landevejen til nedstyrtningsstedet. Brandvæsenet ankom til flyet kl. 13:46, hvor det kunne konstateres, at både piloten og passageren sad fastklemt. Det tog godt en time at få dem frigjort, og 20 minutter senere kunne en redningshelikopter lette fra lufthavnen med de to patienter ombord. De blev fløjet direkte til Rigshospitalet.

Ifølge rapporten fra Havarikommissionen har Bornholms Lufthavn efterfølgende besluttet, at der skal placeres nøgler til sikkerhedsportene på alle lufthavnens brandkøretøjer. Kommissionen kritiserer imidlertid den forsinkelse, som den manglende nøgle medførte, og det betegnes som ”uhensigtsmæssigt”, at sikkerhedsreglerne indirekte fik en indflydelse på responstiden. Det noteres dog også, at forsinkelsen ikke fik afgørende indflydelse på pilotens og passagerens overlevelseschancer.

Annonce