To østjyske beredskaber får fælles vagtcentral og operationschef

Inden årets udgang etablerer Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed en helt ny vagtcentral, der skal drives i et partnerskab mellem de to beredskaber. Vagtcentralen placeres på Øsjyllands Brandvæsens kommende hovedsæde i Aarhus. Samtidig får de to beredskaber en fælles funktion som operationschef.

Den nye fælles vagtcentral får beliggenhed på Bautavej i Aarhus, hvor Østjyllands Brandvæsen er i gang med at etablere et nyt hovedsæde med bl.a. brandvæsenets ledelse og administration.

Samtidig etableres en døgndækkende operationschef-funktion for begge beredskaber. Den kommende operationschef vil væretilknyttet vagtcentralen, som dermed bliver omdrejningspunktet for alle operative aktiviteter og krisestyringen i de to beredskaber og otte ejerkommuner.

De to formænd for beredskabernes bestyrelser er meget tilfredse med det kommende samarbejde. Jan Petersen (A), formand hos Beredskab & Sikkerhed og borgmester i Norddjurs Kommune, siger:

”Vi ser frem til det kommende vagtcentralsamarbejde, som ikke blot er med til at give os den operationschef, som vi har manglet, men også er med til at skabe ét samlet overblik over beredskabets operative enheder, så vi kan stå endnu stærkere, når større og længerevarende hændelser rammer vores kommuner. Jeg er sikker på, at det nye samarbejde vil styrke robustheden i kommunerne, samtidig med at vi kan skabe nye muligheder ved at gå sammen om opgaver i beredskaberne”.

Bünyamin Simsek (V), formand for Østjyllands Brandvæsen og rådmand for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune, siger:

”Beredskaberne i Østjylland skal samarbejde på alle de områder, der skaber værdi for borgerne. En helt frisk robustheds-analyse fra december 2019 peger netop på, at vagtcentraldrift og operativ ledelsesstøtte er områder, hvor vi kan optimere samarbejdet hen over beredskabs- og kommunegrænser. Vi er åbne for at invitere andre beredskaber med i det her partnerskab, hvis det kan styrke vores fælles robusthed og gøre en forskel for borgerne”.

Til sammen dækker de to beredskaber næsten 700.000 borgere, og der udføres ca. 4.100 udrykninger om året til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening.

Annonce