Brandvæsen

Anholdt for at skubbe til brandmand under indsats

Natten til onsdag rykkede Østjyllands Brandvæsen og politiet ud til en adresse på Gøteborg Allé i Aarhus N, hvor der angiveligt var udbrudt brand i en mikrobølgeovn. Husets 24-årige beboer skabte imidlertid så store problemer for brandvæsenet, at han blev bedt om at gå ud. I stedet valgte han at skubbe en brandmand i brystet. Derefter blev han anholdt for vold mod tjenestemand – og senere også for brandstiftelse.

Google Maps
Brandvæsen

To alvorlige arbejdsulykker hos Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen har i de seneste måneder haft to alvorlige arbejdsulykker. Først fik en medarbejder to store 200 kg. tromler ned over sig, og derefter blev en anden medarbejder ved et uheld udsat for 220V i ca. 6 sekunder på grund af manglende jording i en garage. Ulykkerne har udløst et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, som dog var tilfredse med de afhjælpende foranstaltninger, som var blevet iværksat.

Brandvæsen

Kommunalt ansatte slipper for løntræk som deltidsbrandfolk

Som led i et samarbejde mellem Østjyllands Brandvæsen og Skanderborg Kommune har kommunen truffet en principbeslutning om, at ansatte i kommunen gives ret til at være deltidsbrandfolk i arbejdstiden uden modregning i deres almindelige løn, samtidig med at de fortsat får honorar for virket som deltidsbrandfolk. Det skal styrke rekrutteringen af deltidsbrandfolk.

Brandvæsen

Strid mellem brandvæsen og hovedentreprenør bag ny brandstation

Østjyllands Brandvæsens nye brandstation i Aarhus Nord er hårdt ramt af problemer med kvaliteten af byggeriet. Mange af problemerne er så alvorlige, at de har givet udfordringer for brandfolkenes trivsel og arbejdsmiljø, så nu har brandvæsenet valgt at afhjælpe de mest generende mangler for egen regning, inden de juridiske mellemværender med hovedentreprenøren er afklaret.

Brandvæsen

Storbrand på Studstrupværket gav udgifter på 1,9 mio. kr. for brandvæsen

Sidste efterår kæmpede brandfolk i 29 døgn med at slukke en brand i 55.000 tons træpiller i en silo på Studstrupværket. Nu viser en opgørelse, at den omfattende brand medførte ekstraordinære udgifter på godt 1,9 mio. kr. for Østjyllands Brandvæsen. Det fælleskommunale brandvæsens ejerkommuner vil dog dække udgifterne, fordi branden betegnes som en ekstraordinær hændelse.

Brandvæsen

Silobrand kan komme til at koste brandvæsen et millionbeløb

Efter 29 døgn kunne den omfattende brand i en silo med træpiller på Studstrupværket erklæres slukket. Men for Østjyllands Brandvæsen kommer den lange og komplicerede indsat formentlig til at koste op mod 2 mio. kr. – blandt andet fordi der blev anvendt saltvand til slukningen, hvilket har beskadiget udstyr. Beredskabsstyrelsen har endvidere bl.a. mistet en drone til 200.000 kr.

Brandvæsen

Brandvæsen vil oprette to nye fuldtidsbrandstationer og flytte en tredje station

Der mangler ikke ambitioner i en ny udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen. Aarhus skal have en ekstra fuldtidsbrandstation, Skanderborg skal ændres til fuldtidsstation, City-stationen i Aarhus skal flyttes til Sydhavnen, de fire fuldtidsstationer skal gå fra seks til otte brandfolk, administrationen skal styrkes og den første el-brandbil skal indkøbes. Og prisen? 70 mio. kr. ekstra om året og 176 mio. kr. i investeringer.

Brandvæsen

Brandvæsens redningsbåd får fast placering ved havnefronten

Hvert minut tæller ved drukneulykker, og derfor bliver Østjyllands Brandvæsens redningsbåd i Aarhus nu placeret på en fremskudt havnestation i form af en flydebro direkte ved havnefronten. Det vil give en stor tidsbesparelse, da båden vil kunne være i vandet inden for 8-10 minutter efter alarmering. I dag tager det typisk over 20 minutter. Samtidig har brandvæsenet fået en ny båd.