Vådt og fugtigt hø var skyld i flere gårdbrande

Foto: Nataliya Evmenenko

Hø kan selvantænde, hvis det bliver taget ind i laden, inden det er tørt. Flere gårdbrande de seneste år skyldes selvantændelse i fugtigt hø eller halm. Selv om det varme sommervejr i 2018 var ideelt til at tørre hø, var der flere tilfælde af brande på grund af selvantændende hø.

Hvert år sker det, at hø bliver så varmt, at det selvantænder. Selvantændelse er en kemisk proces – hvis der er adgang til vand og ilt, vil der ske en nedbrydning af plantematerialet, som frembringer varme.

Derfor kan det have store konsekvenser, hvis landmanden tager høet ind i laden for tidligt.

”Hvis varmen ikke kan ventileres bort, accelereres processen og temperaturen kan blive så høj, at høet selvantænder. Risikoen er størst, hvor der er vådt og tørt materiale sammen. Opvarmningsprocessen kan starte i det våde græs, fx en klat fra et skyggested på marken og så antænde det, som er tørt,” siger Svend-Anker Worm, som er agronom i Topdanmark.

En optælling af skader i Topdanmark de senere år viser, at det typisk er en til fire uger, efter høet er kørt ind, at selvantændelsen sker.

Svend-Anker Worm medgiver, at det kan være svært at vurdere, hvornår høet er tørt nok. ”Som hovedregel kan man stikke en hånd ind i halmballen, og hvis man ikke kan holde hånden derinde, fordi det er for varmt, bør man overveje at tage høet ud fra lageret igen”, siger han, og anbefaler brug af termometer.

Den præcise temperatur inde i høet kan man måle ved at stikke et termometerspyd eller et elektrikerrør med termometer ind i stakken, trække det ud igen og hurtigt aflæse, hvor varmt det er. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at man dagligt måler ved temperaturer over 50 grader, og at man ved 70-80 grader kører høet ud igen for at undgå en storbrand.

Gode råd, der kan forhindre brand
  • Lad høet ligge på marken i længere tid, inden det presses og tages ind.
  • Når du mener, at høet er tørt nok, så lad det ligge en ekstra dag – hvis vejret er til det.
  • Vær opmærksom på temperaturen og lugten i laden.
  • Tag temperaturen på høet ved brug af termometer. Den bør ikke overstige 50 grader.
  • Lad hø fra skyggeområder i marken, f.eks. ved læhegn, ligge ude efter presning i nogle dage ekstra.
  • Hvis der er tvivl, om høet er tørt nok, kan ballerne i stedet wrappes og oplagres ude uden risiko.

Annonce