Prinsesse Marie har fået job i Beredskabsstyrelsen

Prinsesse Marie sammen med Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, foran styrelsens hovedkontor i Birkerød. 

Prinsesse Marie tilknyttes fra i dag Beredskabsstyrelsen i Birkerød som særlig projektmedarbejder inden for forebyggelsesområdet. I sit arbejde for Beredskabsstyrelsen vil Prinsesse Marie deltage i udformningen af et nyt indsatsområde med konkrete opgaver. Formålet er at styrke den enkelte borgers og dermed samfundets robusthed i ulykkessituationer.

Prinsesse Marie gennemførte i 2011 en beredskabsfaglig uddannelse inden for de operative opgaver i Beredskabsstyrelsen og fik udnævnelsen korpsmester à al suite. I årene herefter har prinsessen tilegnet sig et grundlæggende kendskab til styrelsens varetagelse af opgaver gennem besøg hos Beredskabsstyrelsen og flere af styrelsens samarbejdspartnere. Prinsessen har desuden deltaget i en række lokale aktiviteter og øvelser.

De nye opgaver, som Prinsesse Marie skal varetage, sker i forlængelse af Beredskabsstyrelsens forebyggelsesstrategi om at styrke beredskabskulturen i befolkningen. Målet er at skabe robuste borgere og lokale netværk, der på bedst mulig vis er i stand til selv at håndtere konsekvenserne af ulykker og selv kan tage ansvar for at forebygge og afhjælpe ulykkessituationer. I dette arbejde indgår flere projekter, hvor der bl.a. skal udvikles og gennemføres nye forebyggelseskampagner samt indsamles resultater af effekten af det nye indsatsområde.

”Vi er stolte af, at H.K.H. Prinsesse Marie vil udvide sin nuværende tilknytning til Beredskabsstyrelsen til et decideret arbejde for styrelsen, og vi glæder os over, at prinsessen vil bidrage med sin viden og sine evner i det vigtige indsatsområde, som forebyggelse og borgernes robusthed er”, siger direktør Henning Thiesen fra Beredskabsstyrelsen.

Arbejder på frivillig basis

Prinsesse Marie indleder i dag et introduktionsforløb, der skal supplere Prinsessens viden om de operative opgaver med et styrket kendskab til Beredskabsstyrelsens myndighedsopgaver.

”Fra mit hidtidige engagement i Beredskabsstyrelsen og som protektor for bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, har jeg set og oplevet, hvor vigtig og afgørende forebyggelse og forberedelse er for at kunne håndtere ulykkessituationer så effektivt og professionelt som muligt, når de opstår. Jeg ser dette ekstra skridt ind i Beredskabsstyrelsen som en naturlig udvikling for mig og glæder mig til at skulle arbejde med aktuelle problemstillinger og et nyt indsatsområde”, fortæller Prinsesse Marie.

Prinsessens nye tilknytning som særlig projektmedarbejder har status af frivillig tjeneste. Prinsessen vil sideløbende med sit arbejde i Beredskabsstyrelsen fortsat varetage sine øvrige forpligtelser, samarbejder og protektioner som medlem af Kongehuset.

Annonce