Præhospital

TV-program om ambulancefirma bragte ikke ukorrekte oplysninger

Det var helt i orden, at TV 2-programmet Station 2 sidste efterår bragte et kritisk indslag om ambulancefirmaet Ignis et Aqua ApS, hvor man blandt andet stillede spørgsmålstegn ved, om aktiviteterne i firmaet var videreført i et ny firma, Ambulancevagten ApS. Det var også i orden, at programmet fortalte, at den daværende Sundhedsstyrelse havde forbudt Ignis Et Aqua at køre ambulancevagter. Det slår Pressenævnet fast.