Præhospital

Spineboard og halskrave kan give skader hos patienterne

I mange år har man i den danske ambulancetjeneste benyttet spineboard og halskrave til immobilisering af patienter. Men de mange års erfaringer, som efterhånden er opsamlet, viser også, at der har været hændelser, hvor immobilisering ikke har gavnet patienten – og i nogle tilfælde direkte har påført patienten skader, særlig i forbindelse med samtidigt hovedtraume. Det har fået regionernes præhospitale ledere og bestyrelsen for PHTLS Danmark til at gøre de relevante lægefaglige selskaber opmærksomme på, at der er et behov for en revision af retningslinjerne.