Spineboard og halskrave kan give skader hos patienterne

I mange år har man i den danske ambulancetjeneste benyttet spineboard og halskrave til immobilisering af patienter. Men de mange års erfaringer, som efterhånden er opsamlet, viser også, at der har været hændelser, hvor immobilisering ikke har gavnet patienten – og i nogle tilfælde direkte har påført patienten skader, særlig i forbindelse med samtidigt hovedtraume. Det har fået regionernes præhospitale ledere og bestyrelsen for PHTLS Danmark til at gøre de relevante lægefaglige selskaber opmærksomme på, at der er et behov for en revision af retningslinjerne.

Der har gennem længere tid været en faglig debat om, hvorvidt man skal revurdere indikationerne for anvendelse af immobilisering eller om man skal ændre den måde, som man immobiliserer på.

I Danmark indgår brug af spineboard og halskrave til immobilisering i PreHospital Advanced Trauma Life Support-kurset (PHTLS), som er en obligatorisk del af ambulanceuddannelsen. Og organisationen PHTLS Danmark oplyser, at der på den seneste PHTLS-instruktørsamling var et meget interessant indlæg fra en norsk kollega om skader efter anlæggelse af halskrave.

PHTLS Danmark understreger imidlertid, at en revision af retningslinjerne bør ske i fællesskab mellem den præhospitale organisation og sygehusene – og at der er baggrunden for henvendelsen til de lægefaglige selskaber. ”Indtil de faglige selskaber er kommet med et udspil, fortsætter vi præhospitalt med den praksis for immobilisering, som altid er blevet anvendt. En revision af retningslinjerne skal ske systematisk. Faren for at lande i den modsatte grøft ved usystematisk individuel anvendelse af immobilisering og dermed ved at påføre patienter skader, er ellers for stor”, lyder det fra PHTLS Danmark.

Når en ny fælles retningslinje angående indikation og fremgangsmåde for immobilisering er udarbejdet, vil den indgå i PHTLS-kurserne.

Annonce