Akuthjælpere redder liv i Nordjylland

Arkivfoto

Kristian Nørgaard kan takke Region Nordjyllands 112-akuthjælpere for, at han er i live i dag. Og succeshistorierne har ført til, at nye ordninger er startet op i Frøstrup og Egense/Mou, og yderligere to ordninger er på vej. De interesserede lokalområder kan ansøge om at få 112-akuthjælpere, hvorefter Region Nordjylland besluttet, hvor ordningerne skal etableres.

Kristian Nørgaard fra Agger faldt den 6. juli 2014 om med et hjertestop hjemme i sit køkken. Han trak ikke vejret, og hans kone måtte give hjertemassage efter vejledning fra Region Nordjyllands AMK-vagtcentral, mens ambulancen var på vej. Men heldigvis har Agger også en 112-akuthjælperordning, hvor førstehjælpsuddannede borgere hjælper medborgerne i lokalområdet.

”Den første akuthjælper kom inden fem minutter, og hun overtog hjertemassagen fra min kone. Kort efter kom der yderligere to med en hjertestarter. Mens de arbejdede med den, så blev min kone taget med ind ved siden af, så hun ikke skulle se det. Derudover var der andre akuthjælpere, som viste ambulance, paramedicinere og senere akutlægehelikopter på plads”, fortæller Kristian Nørgaard, der var helt væk i 12 minutter.

112-akuthjælperne fik gang i hjertet, og Kristian Nørgaard blev fløjet til Aalborg Universitetshospital, hvor han blandt andet gennemgik en tredobbelt bypass-operation. I dag har han det godt.

”Men hvis ikke akuthjælperne havde været der, så havde jeg ikke kunnet sidde her og snakke nu, og på sygehuset var de også meget benovede over deres indsats. For mig har det været alfa og omega, at vi her i Agger havde nogle akuthjælpere, der hurtigt kom frem og forstod at bruge en hjertestarter”, fortæller han.

Tidligere redder i spidsen

Muligheden for at få hjælp fra en 112-akuthjælper i Region Nordjylland er netop blevet og bliver snart endnu større. I juni blev Frøstrup i Thy og Egense/Mou i Østhimmerland hver tildelt en 112-akuthjælperordning. I løbet af efteråret er 20-30 frivillige borgere i hvert lokalområde blevet uddannet som akuthjælpere. I Frøstrup var det tidligere Falck-redder Jeppe Kjeldsen, der på vegne af borgerforeningen ansøgte Region Nordjylland om en ordning og nu er lokal tovholder.

”Vi har gennemgået seks gange fire timers uddannelse, som var en blanding af teori og praksis. De deltagende har været glade for uddannelsen, og vi kan mærke de positive tilkendegivelser fra folk i byen”, fortæller Jeppe Kjeldsen.

Uddannelsesforløbet blev afsluttet lørdag den 22. november 2014, og kort efter blev de nye akuthjælpere officielt aktiveret, så de kunne blive tilkaldt via en sms fra vagtcentralen. Allerede få dage efter havde de deres første udrykning. Den 29. november 2014 færdiggjorde 112-akuthjælperne i Egense/Mou deres uddannelse og blev aktiveret. Her er det formanden for Egense Borgerforening, Jørgen Folkvang, der er tovholder.

”Jeg har kun hørt positive meldinger fra lokalområdet, og det giver da også en lille ekstra tryghed i tilfælde af, at det er minutter, der tæller. Desuden er den lokale akuthjælperordning endnu en bekræftelse på, at vi kan og gerne vil klare os selv. Det er en helt klar forudsætning for, at vi som landsbysamfund kan overleve”, siger Jørgen Folkvang, som ikke tøvede med at søge om en akuthjælperordning, da muligheden opstod:

”Det var helt naturligt at søge på vegne af Egense. Vi er en aktiv by og kan godt lide at gøre ting i fællesskab, og der har da også været en stor opbakning omkring ordningen”.

Flere ordninger på vej

Nu er der så igen mulighed for at søge om to 112-akuthjælperordninger. Og præhospital leder i Region Nordjylland, Poul Anders Hansen, er glad for, at der kan udvides med to nye ordninger i starten af 2015:

”De nuværende akuthjælpere har klaret opgaven med bravour, siden vi etablerede den første ordning i 2010. Brugerundersøgelser viser, at ordningerne er med til øge trygheden i lokalområder, hvor ambulancerne har lang responstid. Derudover er ambulancepersonalet også glade for den indledende førstehjælp, som akuthjælperne giver”, siger Poul Anders Hansen.

Region Nordjylland har i øjeblikket syv 112-akuthjælperordninger, som er etableret i områder, hvor ambulancerne typisk ikke er hurtigt fremme. Der er sat penge af til to nye ordninger i første kvartal af 2015, og så forventes der at komme yderligere to ordninger i slutningen af næste år. Interesserede områder skal selv søge om en ordning via eksempelvis borgerforeningen. For at komme i betragtning skal området dog gerne leve op til en række kriterier.

”Der skal være en interesseret forening, som kan mønstre 10-15 frivillige. Derudover skal antallet af akutte opgaver i området om året gerne overstige 40, så akuthjælperne oparbejder en vis rutine. Og sidst men ikke mindst skal det være et område med en gennemsnitlig høj responstid for ambulancerne. Vi har sat den til 11 minutter”, forklarer Poul Anders Hansen.

På hjemmesiden www.112akuthjaelper.dk kan man finde en liste, som viser hvilke geografiske områder, der lige nu opfylder kriterierne for en 112-akuthjælperordning. I sidste ende beslutter regionsrådet hvilke to områder, der får tildelt de to nye ordninger. Der er ansøgningsfrist 19. januar 2015.

Annonce