Endnu flere lokale førstehjælpere på vej i Region Midtjylland

I Region Midtjylland rykker lokale førstehjælpere ud til hjertestop eller mistanke herom i regionens yderområder. Den første ordning blev etablere i 2011, og nye ordninger er netop startet op i Ørnhøj, Klejtrup og Juelsminde. Nu er yderligere fire ordninger på vej, nemlig i Ry, Nimtofte, Knebel og Spjald. De ventes at kunne rykke ud i løbet af efteråret.

Region Midtjylland oprettede det første korps af førstehjælpere i 2011, og regionen har i dag 28 såkaldte 112-førstehjælperordninger.  Nu er fire nye ordninger på vej i Ry, Nimtofte, Knebel og Spjald i efteråret 2017.

Det er regionens Præhospital, som i praksis driver 112-førstehjælperordningerne.  Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet, ser frem til få de nye ordninger på plads:

“Vi glæder os til at etablere flere lokale førstehjælperkorps, fordi det kan gøre en reel forskel netop ved hjertestop, hvor hvert minut tæller. De frivillige førstehjælpere kan ofte nå hurtigt frem og gå i gang med den livreddende hjælp, før ambulancen kommer, fordi de i forvejen er tæt på. Det er med til at sikre et fintmasket net af akuthjælp til borgerne”, siger Per Sabro Nielsen.

De lokale førstehjælperkorps drives i samarbejde med kommunen og lokale foreninger. Interessen er ifølge regionen stor og mange har lyst til at gøre en frivillig, livreddende indsats lokalt. Et førstehjælperkorps er typisk på 8-12 personer, som er uddannet i førstehjælp og har adgang til en hjerterstarter lokalt. Hvis en borger i nærområdet får hjertestop eller symptomer på hjertestop, tilkaldes førstehjælperne via sms fra AMK-vagtcentralen, hvor de også kan få rådgivning, indtil ambulancen når frem.

“Vi har et rigtig godt samarbejde med de mange 112-førstehjælpere, som er meget engagerede og lokalkendte. De er frivillige og ikke forpligtet til at træde til hver gang, men de fleste er altid klar til at smide hvad de har i hænderne, hvis de får en sms på et hjertestop. Den indsats, som de kan bidrage med i de første kritiske minutter, giver derfor en stor tryghed i regionens yderområder”, siger Præhospitalets direktør, Thomas Balle Kristensen, og understreger at førstehjælperne er et supplement til den øvrige akuthjælp.

Det er Regionsrådet, der beslutter, hvor de nye førstehjælper-ordninger oprettes. Beslutningen tages blandt andet på baggrund af kriterier som ambulancernes responstid, befolkningstæthed og lokal infrastruktur. Hvert korps består af 8-12 førstehjælpere, som er helt almindelige borgere, der frivilligt melder sig for at gøre en indsats lokalt. Førstehjælperne får et fire timers kursus i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter. Herefter får de én gang årligt et genopfriskningskursus for at vedligeholde kompetencerne.

Annonce