Amt stod fast: Tre byer mister ambulanceberedskab

Trods massive folkelige protester besluttede amtsrådet i Nordjyllands Amt den 8. april at fastholde beslutningen om at nedlægge ambulanceberedskaberne i Farsø, Støvring og Brovst. Ambulancerne vil blive erstattet med akutbiler. Samtidig får Pandrup en udvidet ambulancebetjening på bekostning af Sæby, mens Hirtshals-ambulancen må skrue lidt ned for åbningstiden.

Dermed bakkede amtsrådet op om den beslutning, som sundhedsudvalget traf i marts, hvor et stort flertal fastholdt, at det var Farsø, Støvring og Brovst, der senere på året skulle have akutbiler i stedet for som nu ambulancer. Ændringerne i beredskabet er nødvendige for at opfylde kravene til besparelser på området i størrelsesordenen fire millioner kroner, og flertallet i sundhedsudvalget holdt dermed fast i, at udvalgets indstilling for nylig til amtsrådet er den bedste.

Amtsrådet havde efter kraftige protester fra lokalområdet sendt sagen tilbage til sundhedsudvalget med besked om at de skulle komme med et alternativt forslag, så amtsrådet fik flere valgmuligheder. I det alternative forslag blev der lagt op til, at der i stedet skulle nedlægges ambulanceberedskaber i Støvring, Pandrup og Hirtshals, men sundhedsudvalget fastholdt, at det oprindelige forslag var det mindst ringe, fordi det berørte færrest områder og færrest personer. Kun eet medlem af sundhedsudvalget, Venstres Christian Bach Iversen, støttede det alternative forslag.

Annonce