Ny lægefaglig direktør for det præhospitale område i Region Midtjylland

Per Sabro Nielsen skifter jobbet som cheflæge i Sygehus Vendsyssel ud med jobbet som lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland. Her vil han sammen med præhospital direktør Else Ammitzbøll stå i spidsen for regionens samlede indsats over for akut syge, tilskadekomne og fødende, før de kommer på hospital.

Der kommer altså til at stå ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter på opgavelisten. Og det er nyt for den kommende lægefaglige direktør, som er speciallæge i arbejdsmedicin og har ledelse som et stort interessefelt. Det sidste kommer til udtryk i en masteruddannelse i offentlig ledelse fra 2009.

Per Sabro Nielsen kender Region Midtjylland fra halvandet års virke som kvalitets- og forskningschef på Regionshospitalet Randers. Og herudover er det 11 år som ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, som fylder i cv’et.

”Vi kan sige velkommen til en lægefaglig direktør, der brænder for ledelse og har en stor erfaring og flotte resultater med sig”, siger koncerndirektør Ole Thomsen.

Per Sabro Nielsen, 59 år, bor i Egå ved Aarhus og har fire børn, hvoraf en stadig er hjemmeboende. Han tiltræder senest 1. juni 2015 og erstatter Erika Frischknecht Christensen, der 1. januar 2015 blev professor i præhospital akutmedicin ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Annonce