Præhospital

Arrangerer det første danske præhospitale forskningssymposium

Præhospitalet i Region Midtjylland inviterer sammen med de øvrige regioner til det første nationale præhospitale forskningssymposium. Det foregår torsdag den 20. april 2023 i Aarhus. På symposiet bliver der stillet skarpt på aktuel præhospital forskning med en række emner, blandt andet ”Mental Robusthed”, ”Præhospital hjerteforskning” og ”Anvendelse af nye præhospitale teknologier”.

Præhospital

Præhospitale visitationsenheder placeres i Aarhus og Herning

De to præhospitale visitationsenheder, som Region Midtjylland får finansieret af den statslige akutpulje, bliver placeret i Aarhus og Herning. Placeringerne er valgt, fordi enhederne skal anvendes i områder med høj ambulanceaktivitet, hvis de skal være et effektivt alternativ til ambulancerne. Beregningerne viser således, at de skal have seks ture om dagen, før den mistede ambulancetid bliver opvejet.

Præhospital

Akutpuljen: Region Midtjylland lapper på ambulancemangel

For få måneder siden meddelte Region Midtjylland, at regionens ambulanceberedskab havde overskredet sin maksimale kapacitet. Som den eneste af landets regioner vælger Region Midt derfor også at bruge en væsentlig del af tilskuddet fra akutpuljen på at styrke det daglige ambulanceberedskab, så ambulancerne kan bemandes i flere timer.

Præhospital

Ny ambulancestation bliver 2,8 mio. kr. dyrere

Region Midtjyllands kommende ambulancestation på Kejlstrupvej i Silkeborg bliver væsentligt dyrere end forventet. Efter at ombygningen af ejendommen har været i udbud, må regionen således afsætte 2,8 mio. kr. ekstra til projektet. Desuden må der forventes en forsinkelse. De ekstra penge skal komme fra den besparelse, som regionen har opnået ved at hjemtage dele af ambulancekørslen.  

Præhospital

Budgetaftale: Vil ikke betale for at uddanne redderelever til andre regioner

Næste år vil Region Midtjylland øge andelen af ambulanceredderelever fra 5 pct. af redderne til 7 pct. Regionen har afsat 2,3 mio. kr. til etablering af et ekstra uddannelseshold, men indtil videre gælder bevillingen kun for 2023. Regionspolitikerne har nemlig besluttet, at de vil følge udviklingen i de andre regioner, så Midtjylland ikke ender med at uddanne elever til resten af landet.

Præhospital

Vil arbejde tættere sammen med beredskabspræster

I Region Midtjylland styrker Præhospitalet nu relationerne til beredskabspræsterne, der indgår som en del af beredskabet, når de store ulykker sker. En tættere kontakt skal således sikre, at der er et stærkt samspil mellem ambulancetjeneste, krisepsykologer og altså de otte beredskabspræster i regionen.