Præhospital

Region Midtjylland sparer fire akutlægebiler væk

Det er snart slut med akutlægebilerne i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenå. I en ny budgetaftale har Region Midtjylland nemlig besluttet, at antallet af akutlægebiler i regionen skal reduceres kraftigt. Det betyder, at fire af de nuværende 10 akutlægebiler nedlægges. Fremover vil der kun være akutlægebiler i de fem byer med akuthospitaler samt i Holstebro.

Præhospital

Ikke udsigt til el-køretøjer til sygetransport – men vil skifte til mindre varevogne

Region Midtjyllands hidtidige vision om, at man i 2026 primært ville anvende eldrevne køretøjer som ambulancer og sygetransportvogne, kan ikke lade sig gøre. Det konkluderer regionen efter en undersøgelse af markedet. Regionen vil dog skifte til en mindre varevognstype indenfor den liggende sygetransport, og det kan på sigt gøre det lettere at finde egnede eldrevne køretøjer.

Præhospital

Region vil afskaffe en række responstidsmål

Det skal være slut med detaljerede målsætninger for ambulancernes responstider i Region Midtjylland. Fremover skal der kun være ét servicemål for henholdsvis A- og B-kørsler, og særligt for B-kørslerne benytter regionen lejligheden til at svække servicemålet mærkbart. Desuden skal det være helt slut med politisk fastsatte servicemål for C- og D-kørsler. Her kan embedsmændene i regionen fremover selv fastsætte servicemålene.

Præhospital

Advokat: Regioner kan straffes, hvis trætte reddere pålægges at køre udrykning

Regionerne kan blive straffet og ifalde et erstatningsansvar, hvis de pålægger en ambulanceredder at køre udrykningskørsel, selv om redderen har meddelt, at vedkommende på det tidspunkt af vagten er for træt til, at udrykningskørslen kan ske på fuld forsvarlig vis. Det konkluderer en advokat på baggrund af, at Region Midtjylland har indført en ny praksis på området.

Præhospital

Reddere tvivler på at ny lægevagtsordning kan hænge sammen

Næste år vil ambulancereddere få en central rolle i Region Midtjyllands lægevagt. Sammen med sygeplejersker skal de nemlig varetage hjemmebesøgene om natten. Men 10 pct. af ambulancestillingerne i regionen er i øjeblikket ubesatte, og derfor tvivler Reddernes Fagforening på, at den nye ordning kan gennemføres uden at gå på kompromis med reddernes arbejdsmiljø.

Præhospital

Ambulancereddere skal overtage hjemmebesøg fra lægevagt

Den 1. marts 2024 overtager Region Midtjylland driften af regionens lægevagtsordning i tidsrummet kl. 23-08. Det vil fortsat være speciallæger i almen medicin, som tager imod opkald og varetager visitationsopgaven om natten, men sygebesøg i hjemmet vil blive udført af paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller erfarne sygeplejersker.

Præhospital

Arrangerer det første danske præhospitale forskningssymposium

Præhospitalet i Region Midtjylland inviterer sammen med de øvrige regioner til det første nationale præhospitale forskningssymposium. Det foregår torsdag den 20. april 2023 i Aarhus. På symposiet bliver der stillet skarpt på aktuel præhospital forskning med en række emner, blandt andet ”Mental Robusthed”, ”Præhospital hjerteforskning” og ”Anvendelse af nye præhospitale teknologier”.