Præhospital

Region har problemer med at bemande akutlægebiler

De tre akutlægebiler i Vestjylland må ofte blive i garagen, fordi der ikke er nogen læger til at bemande dem. Det skyldes dels, at antallet af akutlægebiler er blevet øget de seneste år, dels at især yngre læger er mindre tilbøjelige til at tage ekstravagter. Derfor overvejer Region Midtjylland nu, om der skal nedlægges akutlægebiler.

Præhospital

Region nedlægger ordning med 112-førstehjælpere

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge regionens ordning med 112-førstehjælpere. Ordningen har ca. 330 tilmeldte førstehjælpere, som rykker ud til hjertestop. Men siden 2018 har regionen i stedet satset på TrygFondens hjerteløber-ordning, som nu har 33.000 tilmeldte borgere i regionen. Derfor afvikles alle 112-førstehjælper-ordninger nu.

Præhospital

Særlig belastningstest hjalp ambulancepersonale med at vurdere COVID-19-patienter

Da den første COVID-19-bølge rullede ind over Danmark, undersøgte Præhospitalet i Region Midtjylland, om en såkaldt stoletest kunne hjælpe ambulancepersonalet med at vurdere, om patienter var i risiko for et alvorligt forløb. Resultaterne tyder på, at denne belastningstest rent faktisk kunne bidrage til at identificere patienter, der ville have gavn af at blive indlagt på hospitalet.

Præhospital

Paramedicinere skal aflaste de midtjyske ambulancer

Fremover skal paramedicinere køre alene ud til en række af de patienter i Region Midtjylland, der har ringet efter en ambulance, men som ikke har akut brug for hjælp. Det skal mindske presset på både ambulancer og hospitaler. Der er tale om et pilotprojekt i Aarhus-området, der har fået betegnelsen Den Præhospitale Visitationsenhed.

Præhospital

Region står nu selv for driften af 42 ambulancer

Onsdag passerede Region Midtjylland en milepæl. Har blev den sidste del af et større projekt med hjemtagning af ambulancekørslen nemlig en realitet. Regionen driver nu selv 42 ambulancer, heraf en række nye ambulancer i Horsens-, Randers- og Djursland-områderne, mens Falck og Samsø Redningskorps driver de øvrige 28 ambulancer.

Præhospital

Svær kabale forsinker nye ambulancestationer

Egentlig skulle Sønder Felding i Vestjylland have haft en ambulancestation fra 1. december 2021, men stationen bliver forsinket på grund af en kompliceret kabale i Region Midtjylland. Falck – der skal drive stationen – havde nemlig planlagt at flytte en modulbygning fra Ørsted til Sønder Felding, men regionen foretrækker at blive ved med at leje modulbygningen i Ørsted, så nu kommer den nye station først i foråret 2022.

Præhospital

Klagenævn: To regioner snød på vægten ved indkøb af uniformer

I en ny kendelse retter Klagenævnet for Udbud en usædvanligt hård kritik mod Region Midtjylland og Region Hovedstaden, efter at klagenævnet har vurderet, at de to regioner snød på vægten i forbindelse med indkøb af uniformer til deres ambulancetjenester. Regionerne var fast besluttede på at indgå kontrakt med en bestemt leverandør, og derfor skal de nu betale en millionerstatning.