Præhospital

Starter forsøg med eldrevet køretøj til liggende sygetransport

Den 1. juni 2024 indsætter Region Midtjylland et eldrevet køretøj til liggende sygetransport. Det sker som led i en ét-årig forsøgsperiode, hvor man vil se på ladetid og rækkevidde, så det kan blive afklaret, hvordan et eldrevet køretøj påvirker driften. Desuden skal forsøgsperioden også vise, hvordan eldrevne køretøjer mere generelt passer ind i regionens præhospitale funktioner.

Præhospital

Falck står til at få forlænget ambulancekontrakter

Alt tyder på, at Falck fortsætter som ambulanceoperatør i Region Midtjylland frem til 2031. Falcks nuværende kontrakter på ambulancekørsel og liggende sygetransport udløber i 2026, men regionen vil forlænge kontrakterne med fem år. Regionen begrunder ønsket om en forlængelse med, at der har været høj driftssikkerhed, godt samarbejde og økonomisk forudsigelighed.

Præhospital

Nyt projekt skal øge trivslen blandt ambulancepersonale

Ambulancepersonale oplever ofte potentielt traumatiske begivenheder i arbejdet. Det gør dem særligt udsatte over for psykiske belastningsreaktioner som blandt andet PTSD, depression og stress. Det skal et nyt ph.d.-projekt forsøge at forebygge. Det sker ved at udvikle et E-læringsprogram, som kan øge trivslen og forebygge psykisk belastning hos ambulancepersonale.

Præhospital

Ny præhospital direktør i Region Midtjylland

Fredag tiltræder Dorthe Klith som ny direktør for Præhospitalet i Region Midtjylland. Hun har dog været konstitueret i stillingen siden februar 2023, og før det var hun kontorchef i Sundhedsplanlægning i regionen. Dorthe Klith er cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet i 2002, og hun blev valgt blandt 16 ansøgere, hvoraf tre kom til samtale.

Præhospital

Ambulancebase er flyttet fra lufthavn til Kolind

Den faste ambulancebase midt på Djursland er flyttet fra Aarhus Airport ved Stabrand til nye lokaler i Kolind. Her har Region Midtjylland lejet sig ind i nye lokaler på Romlehøjvej med garage og mandskabsfaciliteter. Basen i Kolind er en fast og døgnbemandet base, der er udgangspunktet for otte ambulancereddere samt redderelever.

Præhospital

Køber seks nye akutlægebiler – umiddelbart inden nedlæggelse

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge fire af regionens 10 akutlægebiler. Det passer egentlig ganske godt med, at fem akutlægebiler snart falder for regionens interne aldersgrænse på fem år. Alligevel investerer regionen nu 5,4 mio. kr. i at udskifte seks akutlægebiler. Kontrakten om indkøb af køretøjerne er nemlig indgået for et år siden, og den kan ikke opsiges.