Præhospital

Nyt projekt skal øge trivslen blandt ambulancepersonale

Ambulancepersonale oplever ofte potentielt traumatiske begivenheder i arbejdet. Det gør dem særligt udsatte over for psykiske belastningsreaktioner som blandt andet PTSD, depression og stress. Det skal et nyt ph.d.-projekt forsøge at forebygge. Det sker ved at udvikle et E-læringsprogram, som kan øge trivslen og forebygge psykisk belastning hos ambulancepersonale.

Præhospital

Ny præhospital direktør i Region Midtjylland

Fredag tiltræder Dorthe Klith som ny direktør for Præhospitalet i Region Midtjylland. Hun har dog været konstitueret i stillingen siden februar 2023, og før det var hun kontorchef i Sundhedsplanlægning i regionen. Dorthe Klith er cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet i 2002, og hun blev valgt blandt 16 ansøgere, hvoraf tre kom til samtale.

Præhospital

Ambulancebase er flyttet fra lufthavn til Kolind

Den faste ambulancebase midt på Djursland er flyttet fra Aarhus Airport ved Stabrand til nye lokaler i Kolind. Her har Region Midtjylland lejet sig ind i nye lokaler på Romlehøjvej med garage og mandskabsfaciliteter. Basen i Kolind er en fast og døgnbemandet base, der er udgangspunktet for otte ambulancereddere samt redderelever.

Præhospital

Køber seks nye akutlægebiler – umiddelbart inden nedlæggelse

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge fire af regionens 10 akutlægebiler. Det passer egentlig ganske godt med, at fem akutlægebiler snart falder for regionens interne aldersgrænse på fem år. Alligevel investerer regionen nu 5,4 mio. kr. i at udskifte seks akutlægebiler. Kontrakten om indkøb af køretøjerne er nemlig indgået for et år siden, og den kan ikke opsiges.

Præhospital

Region Midtjylland sparer fire akutlægebiler væk

Det er snart slut med akutlægebilerne i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenå. I en ny budgetaftale har Region Midtjylland nemlig besluttet, at antallet af akutlægebiler i regionen skal reduceres kraftigt. Det betyder, at fire af de nuværende 10 akutlægebiler nedlægges. Fremover vil der kun være akutlægebiler i de fem byer med akuthospitaler samt i Holstebro.