Ny undersøgelse om kvalitetsudvikling og innovation i præhospitale udbud

Hvordan indgår kvalitetsudvikling og innovation i udbud på det præhospitale område, og hvordan kan det indarbejdes mere generelt i fremtidige udbud på akutområdet? Det er emnet for en ny undersøgelse, som forskningsinstituttet KORA har igangsat. KORA vil til brug for undersøgelsen gennemgår de seneste ambulanceudbud i regionerne.  

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om bl.a. regioner. Og nu har KORA altså igangsat en undersøgelse på det præhospitale område.

”Undersøgelsen har til formål at belyse, hvordan og hvorvidt kvalitetsudvikling og innovation indgår i de regionale ambulanceudbud, hvilke barrierer der er for at indarbejde det, og hvordan man fremadrettet kan arbejde med at inkludere det i udbud. Målet er at sikre fortsat udvikling af ambulancetjenesten og vilkårene for kvalitetsudvikling og innovation, uden at man samtidig går på kompromis med vigtige regionale målsætninger om forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet via konkurrenceudsættelse”, skriver KORA om undersøgelsen.

Om baggrunden for undersøgelsen skriver KORA, at regionerne har hjemtaget en del af opgaverne indenfor blandt andet disponering. ”Det har i nogle tilfælde haft den konsekvens, at de opgaver, der er blevet tilbage til leverandørerne, er meget detaljeret beskrevet. Konkurrencen er derved blevet reduceret til at kunne tilrettelægge de beskrevne opgaver på den mest teknisk effektive måde. Det reducerer leverandørernes mulighed for at kunne konkurrere på parametre som innovation og kvalitetsudvikling, og det lægger et større ansvar for udvikling og innovation over på regionen”.

Undersøgelsen skal bygge på interview og dokumentanalyser. Der bliver gennemført interview med de præhospitale direktører i landets fem regioner, interview med udvalgte nøglepersoner og eksperter i udbud samt et fokusgruppeinterview med ambulancepersonale. Herudover foretages en dokumentanalyse, der skal belyse udvalgte dele af udbudsprocesserne i landets regioner.

Det er Reddernes Udviklingssekretariat (RUS), som finansierer undersøgelsen. Den ventes afsluttet i december 2017.

Annonce