Præhospital

Ambulancepersonale udsættes for vold og trusler

Ambulancepersonale udsættes i højere grad end andre faggrupper for vold og trusler om vold. Det viser en ny undersøgelse. 20 pct. af ambulanceredderne i undersøgelsen svarer, at de har været udsat for vold inden for de seneste 12 måneder. Heraf svarer 1 pct., at de har været udsat for vold månedligt, mens 19 pct. svarer, at de har været udsat for fysisk vold sjældnere end en gang om måneden.

Præhospital

Reddere tvivler på forskeres konklusioner om ambulancelægers effekt

Er chancen for at overleve et hjertestop større, hvis en læge og ikke kun ambulancereddere står for genoplivningen? Ja, mener forskningsinstituttet Defactum, der hører under Region Midtjylland, og hvor man har gennemgået 14 forskningsstudier på området. Men hos Reddernes Udviklingssekretariat, der hører under 3F, tvivler de på resultaterne. ”Det er usagligt, respektløst og ikke mindst utilstedeligt, at man på denne måde udstiller en faggruppes kompetencer”, lyder det fra sekretariatet.

Præhospital

Undersøgelse: Behov for lægebiler men ikke sygeplejerskebiler

Akutlægebiler kan gøre en forskel i forhold til en mindre gruppe af akut syge patienter, men de har primært en effekt, fordi lægerne spiller en vigtig rolle som sparringspartnere for ambulancebehandlere og paramedicinere. Derimod opnås der ikke øget kompetence ved at anvende anæstesisygeplejersker i det præhospitale beredskab, hvor paramedicinerne foretrækkes på grund af deres store skadestedserfaring. Det viser en ny sammenfatning af den eksisterende viden om pris og effekt af forskellige komponenter i det præhospitale beredskab.

Præhospital

Vil undersøge kvalifikationskrav til medarbejdere i sygetransporttjenesten

Hvert år gennemføres der over 200.000 liggende sygetransporter, hvor patienterne transporteres af reddere i særlige køretøjer til liggende sygetransport, men uden at der er behov for behandling undervejs. Nu vil Reddernes Udviklingssekretariat i samarbejde med Teknologisk Institut undersøge, hvilke kvalifikationskrav, som der fremover skal stilles til redderne for at sikre, at de kan leve op til kravene om patientsikkerhed og kvalitet.

Præhospital

Reddere kalder lægekritik for en offentlig hetz mod paramedicinerne

Den fortsatte lægekritik af Region Sjællands nye præhospitale setup frustrerer i høj grad de paramedicinere, som har erstattet lægerne i beredskabet, og som dermed – tilsigtet eller utilsigtet – bliver ramt af lægernes kritik. Reddernes Udviklingssekretariat betegner nu kritikken som en utilstedelig offentlig hetz mod paramedicinerne, og 3F frygter, at paramedicinernes anseelse i befolkningen bliver skadet.

Præhospital

Læger kan godt stoppe udsigtsløse genoplivningsforsøg telefonisk

Det er en helt normal procedure i hele landet, at en paramediciner har telefonisk kontakt med en læge i situationer, hvor paramedicineren vurderer, at genoplivningsforsøg er udsigtsløse. Efter en beskrivelse af patientens status kan lægen så beslutte, at behandlingen skal indstilles, oplyser Dansk Paramedicinsk Selskab, der derfor undrer sig over, at en læge i Region Sjælland har kritiseret en paramediciner, som har fulgt netop den procedure. Og både Dansk Paramedicinsk Selskab og 3F undrer sig i stigende grad over lægernes fremgangsmåde med at fremsætte anonym kritik i medierne.