Præhospital

Ambulancernes responstider i 1. kvartal 2024

I Region Sjælland har ambulancernes responstiderne udviklet sig nærmest katastrofalt. I 1. kvartal 2023 nåede 28 pct. af ambulancerne frem indenfor 5 minutter, men i 1. kvartal 2024 var det tal styrtdykket til kun 20,8 pct. Dermed er regionen gået fra at have landets bedste responstider til at have de næstdårligste. i Region Hovedstaden skete der derimod en markant forbedring. 

Præhospital

Vil søge om penge til ny akutbil i Køge-/Greve-området

Når Region Sjælland om kort tid siden en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje for et styrket akutberedskab, så vil regionen især bede om at få penge til at etablere en ny akutbil i Køge-/Greve-området. Men regionen vil bl.a. også gerne have penge til at ansætte flere voksenredderelever, især i den sydlige del af regionen, hvor der er problemer med at fastholde de nyuddannede reddere.

Præhospital

Opgiver at søge om penge til flere præhospitale enheder

Det er i øjeblikket så svært at rekruttere ambulancepersonale, at det ikke giver mening at søge om penge til at indsætte flere præhospitale enheder – for det vil være særdeles vanskeligt at bemande dem. Sådan lyder konklusionen hos Region Nordjylland, der i stedet vil søge Sundhedsstyrelsen om puljemidler til at optage flere redderelever samt til at videreføre akutlægebilen i Hjørring.

Præhospital

Slipper for ambulance-bod på 9 mio. kr.

Region Hovedstadens nye ambulancetjeneste er generelt kommet godt fra start, men ambulancetjenesten havde store udfordringer i 4. kvartal 2023. Hvis ambulancetjenesten havde været underlagt samme bodbestemmelser som regionens private operatør, så havde det kostet en bod på 9 mio. kr. Det slipper regionen dog for, mens Falck i kontraktens første år har betalt 32 mio. kr. i bod til regionen.

Præhospital

Debat: Ny paramedicineruddannelse er et helt nødvendigt skridt

Den nye paramedicineruddannelse på professionsbachelorniveau er et helt nødvendigt skridt for at imødekomme fremtidens krav til faget og for at opnå den anerkendelse, som faget fortjener. Der er behov for en uddannelse med en markant sundhedsfaglig profil og det får vi nu. Sådan lyder det fra bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab i dette debatindlæg.

Præhospital

Akutberedskab får 10 mio. kr. til præhospital forskning

Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Hospital har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et præhospitalt forskningsprojekt. Konkret skal pengene bruges til at forske i, hvordan de fagprofessionelle kan øge erkendelsen og forbedre vejledningen i hjertelungeredning, når borgerne ringer 1-1-2 ved hjertestop.

Præhospital

Reddere: Ny uddannelse er en katastrofe for vores fag

UCN har fået godkendt en ny paramedicineruddannelse på bachelorniveau. Men det er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for faget. Det mener Reddernes Landsklub, som vurderer, at man i fremtiden vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen, hvor ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret.

Præhospital

Vil søge om penge til ny akutbil i Hornbæk

Region Hovedstadens nyeste akutbil placeres i Hundested, men regionen vil nu søge om penge fra Sundhedsstyrelsens akutpulje til at kunne indsætte yderligere en akutbil. Den skal så placeres i Hornbæk, som sammen med Hundested er det område, hvor der er størst udfordringer med responstiderne.