Præhospital

Vil motivere sårbare borgere til at træde til med førstehjælp

Udsatte borgere i Danmark har lavere førstehjælpskompetencer end resten af befolkningen – samtidig har de et større behov for førstehjælp. Derfor har Røde Kors udviklet nyt materiale, som skal motivere mennesker, som ikke har mulighed for at deltage i ordinære førstehjælpskurser på grund af fysisk helbred eller psykiske udfordringer, til at give førstehjælp, når der er brug for det.

Præhospital

Afsætter penge til en ekstra akutbil

Region Hovedstaden har i en ny budgetaftale afsat 2,2 mio. kr. i 2024 og derefter 3,8 mio. kr. om året til en ny akutbil. Der er ikke besluttet en fast placering, men akutbilen skal indsættes der, hvor behovet er størst – oftest i Nordsjælland. Målet er at få reduceret responstiderne, som er under pres.

Præhospital

Region Midtjylland sparer fire akutlægebiler væk

Det er snart slut med akutlægebilerne i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenå. I en ny budgetaftale har Region Midtjylland nemlig besluttet, at antallet af akutlægebiler i regionen skal reduceres kraftigt. Det betyder, at fire af de nuværende 10 akutlægebiler nedlægges. Fremover vil der kun være akutlægebiler i de fem byer med akuthospitaler samt i Holstebro.

Præhospital

Starter forsøg med tilbud om krisehjælp til øjenvidner

Mange øjenvidner til ulykker og akut sygdom oplever, at de efterfølgende påvirkes af stærke billeder af ulykken, alvorlige følelsesmæssige udsving og søvnproblemer samt at de kæmper med skyld og selvbebrejdelse. Nu starter Falck så et forsøg, hvor øjenvidner får udleveret et kort med råd og vejledning samt et tilbud om en opfølgende telefonsamtale med en psykolog.

Præhospital

Prisen for hjemtagning i Region Sjælland stiger med 10 mio. kr.

Etableringen af Region Sjællands nye ambulancetjeneste bliver dyrere end ventet. Som led i en ny budgetaftale har regionspolitikerne derfor besluttet at afsætte 10 mio. kr. ekstra til Ambulance Sjælland, som fremover skal stå for omkring halvdelen af regionens ambulancekørsel. Pengene skal blandt andet gå til en lønudligningsaftale, så redderne får bedre lønvilkår ved en overgang fra Falck.

Præhospital

Ikke udsigt til el-køretøjer til sygetransport – men vil skifte til mindre varevogne

Region Midtjyllands hidtidige vision om, at man i 2026 primært ville anvende eldrevne køretøjer som ambulancer og sygetransportvogne, kan ikke lade sig gøre. Det konkluderer regionen efter en undersøgelse af markedet. Regionen vil dog skifte til en mindre varevognstype indenfor den liggende sygetransport, og det kan på sigt gøre det lettere at finde egnede eldrevne køretøjer.

Præhospital

Åbner ny ambulancestation i Kirke Hyllinge

Den 4. september 2023 åbnes dørene til en helt ny ambulancestation i Kirke Hyllinge. Ambulancestationen er en del af den nye ambulancekontrakt mellem Falck og Region Sjælland, der træder i kraft den 1. februar 2024. Kirke Hyllinge-stationen er den første af en række nye stationer, som Falck sætter i drift.

Præhospital

Nu kan der stemmes på årets hjerteredder

Frem til 14. september 2023 er der mulighed for at stemme på den dansker, der skal udpeges som ”Årets Hjerteredder 2023”. Prisen går til en person, som har trådt til og reddet et medmenneske, som ikke havde været her i dag, hvis det ikke var for hjerteredderen. Et dommerpanel har blandt en række indstillede udpeget tre nominerede til prisen.

Præhospital

Falck vinder stor kontrakt i Region Hovedstaden

Det er fortsat Falck, som skal stå for den liggende sygetransport i Region Hovedstaden. Efter et udbud har Falck vundet opgaven i begge de to delområder, som udbuddet var opdelt i. Kontrakten træder i kraft den 1. august 2024, og den har en løbetid på fem år, men med mulighed for en forlængelse i yderligere et år.