Præhospital

Redder: Der manglede 10-12 ambulancer på dagen for skyderiet i Fields

Region Hovedstaden har fremhævet, at der ved skyderiet i Fields var en ”eksemplarisk” indsats, hvor der blev sendt 31 ambulancer og 17 sygetransportvogne til området. Men 10 af ambulancerne måtte hentes fra Region Sjælland, og en ambulanceredder fortæller nu, at der den pågældende dag faktisk manglede 10-12 ambulancer i regionen, fordi der ikke var mandskab til at bemande dem.

Præhospital

Hovedstadens ambulancer – en positiv eller negativ historie?

I en ny pressemeddelelse jubler Region Hovedstaden over flotte responstider for ambulancerne. Men de bagvedliggende tal tegner et noget andet billede: Udrykningstiden ved akutte udrykninger ligger på det højeste niveau i næsten tre år, overholdelsen af servicemålet for akutte udrykninger er faktisk faldet støt de seneste år, og for de hastende men ikke-akutte udrykninger er regionen nu 20 procentpoint fra at overholde servicemålet.

Præhospital

Vil arbejde tættere sammen med beredskabspræster

I Region Midtjylland styrker Præhospitalet nu relationerne til beredskabspræsterne, der indgår som en del af beredskabet, når de store ulykker sker. En tættere kontakt skal således sikre, at der er et stærkt samspil mellem ambulancetjeneste, krisepsykologer og altså de otte beredskabspræster i regionen.

Præhospital

Falck har store problemer med ny kæmpe-kontrakt i USA

Falck har store problemer med at leve op til kravene i en ny ambulancekontrakt i den amerikanske storby San Diego. Mandskabsmangel gør, at Falck langt fra leverer det krævede antal driftstimer, og San Diego har allerede pålagt Falck en stor bod. Men frustration over manglende fremgang i Falcks målopfyldelse gør, at bystyret nu har bedt det lokale brandvæsen om at undersøge mulighederne for at hjemtage opgaven.

Præhospital

Fagforening: Mistede 112-opkald skal viderestilles til ambulancerne

Når regionernes AMK-vagtcentraler i dag ikke har en ledig sundhedsfaglig visitator til at besvare 112-opkald, så resulterer opkaldene i, at der automatisk sendes en ambulance med udrykning. Den ordning vil regionerne gøre permanent, men ifølge FOA medfører det en helt uacceptabel belastning af ambulancerne, der sendes på unødvendige udrykninger. I stedet foreslår FOA, at opkaldene stilles direkte om til ambulancen, så ambulancebehandlere og paramedicinere selv kan vurdere opkaldets karakter og alvor. 

Præhospital

Frivillige akuthjælpere får afslag på at rykke ud med horn og lygter

Selv om de frivillige akuthjælpere i Langelands Hjertestarterforening har indkøbt udrykningskøretøjer og har trænet i udrykningskørsel, så får foreningen ikke en udrykningstilladelse. Det fastslår Færdselsstyrelsen i en ny afgørelse, hvor styrelsen lægger vægt på, at Fyns Politi har frarådet udrykningstilladelsen, fordi “Udrykningskørsel vil (…) altid være en udfordring for færdselssikkerheden og udgøre en potentiel fare”.