Præhospital

Fransk operatør skal alligevel ikke drive de danske akutlægehelikoptere

Det bliver alligevel ikke franske SAF Helicopteres, som skal drive de fire danske akutlægehelikoptere. Selskabet vandt ellers i første omgang regionernes udbud af opgaven, men efter et kaotisk forløb, hvor udbuddet flere gange måtte gå om, har regionerne nu valgt at tildele opgaven til den nuværende operatør, Norsk Luftambulanse. Men dermed går regionerne tilsyneladende også glip af en millionbesparelse.

Præhospital

Ambulancerne havde også færre udrykninger nytårsaften

Med 942 udrykninger havde det præhospitale beredskab et mindre travlt nytår end normalt. Sidste år var det tilsvarende tal således 1.184. Også antallet af 112-opkald om ulykker og sygdom faldt i år, nemlig fra 1.442 til 1.289. Der var 55 fyrværkeri-relaterede udrykninger, heraf 28 udrykninger til øjenskader og 17 udrykninger til håndskader.

Præhospital

Akutpuljen: Region Nordjylland får tre nye akutbiler

De godt 40 mio. kr., som Region Nordjylland får fra den nye akutpulje, skal anvendes på tre ny akutbiler. I området Thy/Mors indsættes en ny paramedicinerbil og i den østlige del af Vendsyssel indsættes en akutbil, som bemandes med ambulancebehandlere. I Aalborg skal en ny akutbil fungere som paramedicinerbemandet visitationsenhed. Der går dog næsten et år, inden akutbilerne bliver en realitet.

Præhospital

Akutpuljen: Region Hovedstaden satser på visitationsbiler

Med 64 mio. kr. er Region Hovedstaden den største modtager af midler fra statens nye akutpulje. Regionen har valgt at bruge pengene til en yderligere satsning på præhospitale visitationsbiler. I forvejen har regionen to visitationsbiler, men nu placeres der nye biler i Gribskov, Dragør og Frederikssund kommuner. Også AMK-vagtcentralen styrkes.

Præhospital

Akutpuljen: Region Midtjylland lapper på ambulancemangel

For få måneder siden meddelte Region Midtjylland, at regionens ambulanceberedskab havde overskredet sin maksimale kapacitet. Som den eneste af landets regioner vælger Region Midt derfor også at bruge en væsentlig del af tilskuddet fra akutpuljen på at styrke det daglige ambulanceberedskab, så ambulancerne kan bemandes i flere timer.

Præhospital

Akutpulje giver 15 nye præhospitale beredskaber

Ekstra ambulancer i Midtjylland. Nye præhospitale visitationsenheder i Nordsjælland. En akutlægebil i Nykøbing F. Nye akutbiler i Nordjylland. Det er blandt de styrkelser af det præhospitale beredskab, der gennemføres som led i den politiske aftale om en sundhedsreform, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige om at afsætte i alt 276,6 mio. kr. i 2022-2026 og herefter 65 mio. kr. årligt.