Brandvæsen

Har fået Danmarks første eldrevne indsatslederbil

Danmarks første eldrevne indsatslederbil kører nu på Amager. Det er Tårnby Brandvæsen, der har anskaffet en Mercedes-Benz EQV 300, som brandvæsnet stort set selv har bygget op. Elbilen har en normal aktionsradius på cirka 400 km. med en fuldt opladet batteripakke, og med et dækningsområde på godt 66 km2, er det mere end rigeligt under normale forhold.

Politi

To mænd sigtet for falsk politibil

To mænd blev onsdag sigtet for at have givet sig ud for at være offentlig myndighed, efter at Midt- og Vestsjællands Politi opdagede, at de to havde opstillet en blå varevogn, hvor der i varerummet var opstillet en genstand, der lignede fotoudstyret fra politiets ATK-vogne. Mændene havde desuden oprettet en hjemmeside, hvor man kunne bestille deres ”fotovogn”.

Præhospital

Østervrå har nu fået en akutbil

Region Nordjylland har oprettet en ny akutbilbase i Østervrå, der skal forbedre akutberedskabet i det østlige Vendsyssel. Akutbilen er etableret som en del af regeringens akutpulje, og den blev faktisk sat i drift den 1. oktober 2023 fra ambulancebasen i Sæby – men nu er den altså rykket til en fast placering på en nybygget base i Østervrå.

Præhospital

Atter underskud hos PreMed – men på lavere niveau

Ambulanceoperatøren PreMed kom ud af 2023 med et underskud på 0,9 mio. kr. Det er markant bedre end i 2022, hvor underskuddet var på 7,7 mio. kr. PreMed betegner resultatet som tilfredsstillende. Men forventningerne til i år er meget usikre. PreMed forventer således, at resultatet ender et sted mellem et underskud på 2 mio. kr. og et overskud på 8 mio. kr.

Brandvæsen

Forskningsprojekt: Spontane frivillige er vigtige ved ulykker og katastrofer

Et nyt forskningsprojekt understreger vigtigheden af at kunne trække på spontane frivillige i beredskabsfaglige indsatser. Det kan f.eks. være i forbindelse med oversvømmelser, hvor der skal bygges sandsækkediger eller ryddes op og repareres efter hændelsen. Det kan også være nabohjælp med indkøb eller andet, som vi så det i forbindelse med corona-nedlukningerne. Det er situationer, hvor borgerne handler for at hjælpe sig selv og for at hjælpe andre borgere.

Brandvæsen

Obligatorisk køb af serviceydelser skal afhjælpe problem med at rekruttere brandfolk

Fremover bliver det obligatorisk for de fire ejerkommuner bag Nordsjællands Brandvæsen at købe en række serviceydelser hos brandvæsenet. Dermed vil brandvæsenet kunne ansætte flere servicemedarbejdere, der også kan fungere som brandfolk i dagtimerne. Målet er at gøre brandvæsenet mindre afhængigt af deltidsbrandfolk, som bliver sværere og sværere at rekruttere.

Brandvæsen

Nu starter byggeriet af ny brandstation i Kolding

I december 2025 skal en ny brandstation i Kolding kunne tages i brug. Kolding Kommune har indgået aftale med den virksomhed, der skal bygge brandstationen på 1.900 m2, som TrekantBrand derefter skal leje sig ind i. Dermed flytter brandstationen fra en nuværende Falck-station i byens centrum til en placering med let adgang til motorvejsnettet og den nordvestlige del af kommunen.

Brandvæsen

Relativt flere brande i elbiler

Fra 2022 til 2023 er antallet af brande i el- og hybridbiler steget fra 20 til 46. Det skal ses i sammenhæng med, at bestanden af el- og hybridbiler er steget fra ca. 220.000 biler ved udgangen af 2022 til ca. 330.000 biler ved udgangen af 2023. Det betyder en moderat stigning i brande pr. 10.000 el- og hybridbiler fra 1,1 i 2022 til 1,7 i 2023.