Autohjælp til næsten 900 køretøjer i Københavns Kommune er i udbud

Københavns Kommune har sendt en større autohjælpskontrakt i udbud. Kontrakten omfatter 900 køretøjer under 3.500 kg, 90 køretøjer over 3.500 kg samt 835 arbejdsredskaber på hjul, tromler eller valser. Værdien af kontrakten – der har karakter af en rammeaftale – anslås til 3,5 mio. kr. og med en maksimal værdi på 4,5 mio. kr.

Rammeaftalen, som Københavns Kommune nu udbyder, vedrører levering af autohjælp til kommunens køretøjer til og med 3.500 kg, over 3500 kg samt arbejdsredskaber på hjul, tromler eller valser.

Autohjælpen vil bestå af starthjælp, bugsering, bjærgning, fritrækning, låseservice (døroplukning), punktering/hjulskift, reparation på stedet (fejlfinding og mindre reparationer), transport af fører og evt. passager, tømning af brændstoftank og levering af brændstof, strøm (el), smøreolie, vand og/eller væsker.

Københavns kommunes flåde består af ca. 800 køretøjer til og med 3.500 kg, 90 køretøjer over 3.500 kg samt 835 arbejdsredskaber på hjul, tromler eller valser.

Rammeaftalens maksimale værdi er 4,5 mio. kr., men med en anslået værdi på 3,5 mio. kr.

Der er tilbudsfrist den 15. april 2024.

Annonce