Større autohjælpskontrakt i udbud

En af de større autohjælpskontrakter i Danmark er blevet sendt i udbud. Det er Forsvaret, som udbyder autohjælpen til køretøjer med 20.000 brugere. Der er tale om en fire-årig kontrakt med en kontraktværdi på ca. 5 mio. kr., der sidste år omfattede næsten 600 assistancer til Forsvarets køretøjer, som har en totalvægt på helt op til 110 tons.

Den kommende autohjælpskontrakt vil omfatte assistance til Forsvarets køretøjer i Danmark og resten af Europa. Sidste år rekvirerede Forsvaret assistance i 572 tilfælde, hvoraf de to assistancer skete udenfor Danmark. Forsvaret vurderer dog, at antallet af assistancer i 2016 var usædvanligt højt, og at det normale niveau vil være ca. 400 assistancer om året.

Kontrakten vil omfatte alle typer køretøjer i Forsvaret, men køretøjer med en totalvægt på op til 3,5 tons tegnede sig i 2016 for 89 pct. af assistancerne.

Kontrakten er i udbud med tilbudsfrist den 25. august 2017, hvorefter en ny kontrakt forventes indgået i november.

Annonce