Dansk Autohjælp har nu overtaget oprydning efter færdselsuheld

Ved månedsskiftet overtog Dansk Autohjælp opgaven med at rydde op efter færdselsuheld på de danske veje. Det sker efter at Rigspolitiet har gennemført en udbudsrunde, der fik et dramatisk forløb. Først vandt Falck nemlig opgaven som primær leverandør til politiet, men udbuddet måtte gå om, og i anden omgang vandt Dansk Autohjælp, mens Falck bliver sekundær leverandør – og dermed kun skal anvendes, hvis Dansk Autohjælp ikke kan rykke ud. Den nye aftale indebærer, at bilisterne kommer til at møde flere af Dansk Autohjælps køretøjer med blå blink.

Den nye aftale mellem Dansk Autohjælp og Rigspolitiet omfatter assistancer på hele det danske vejnet. Assistancerne skal udføres fra Dansk Autohjælps 44 stationer.

”Vi er rigtig glade for aftalen med politiet. Vi har i forvejen en del erfaring med at assistere ved færdselsuheld, så vi føler os godt rustet til opgaven. Både vores reddere og køretøjer er gearet til de særlige situationer, der opstår i forbindelse med større ulykker”, siger vagtcentralchef Ellen Trolle fra Dansk Autohjælp.

I den nye aftale har politiet skærpet kravene til, hvor hurtigt autohjælpen skal være fremme på ulykkesstedet. Det sker efter ønske fra politikredsene. ”Politiets opgave er at få ryddet op hurtigst muligt, først og fremmest af hensyn til sikkerheden på stedet, fordi kø og afspærring indebærer risiko for nye ulykker. Men en kort responstid er også vigtig, fordi det koster politiressourcer, hvis vi skal vente på oprydningen”, fortæller Lars Krat, der er chefkonsulent hos Rigspolitiet og har stået bag udformningen af aftalen.

”Vi ser det som en udfordring, at politiet ønsker hurtigere oprydning på vejene – ikke mindst for bilisternes skyld. Masser af danskere holder ofte i lange køer på grund af færdselsuheld, så det er en gevinst for alle, hvis vejene kan ryddes hurtigere”, siger Ellen Trolle.

Når politiet vurderer, at der er brug for hurtig assistance til et uheldssted, vil der blive kørt med udrykning. Det betyder, at trafikanterne fremover vil se flere af Dansk Autohjælps gule biler med blå blink. ”På vagtcentralen har vi indarbejdet klare procedurer for, hvordan vi håndterer en kørsel 1, som udrykningskørslerne kaldes. Og vores folk på stationerne er også klar til at rykke hurtigt ud”, siger Ellen Trolle.

Annonce