Indland

Brandvæsen får 9 mio. kr. til nye køretøjer

Kun få uger efter, at kommunalpolitikerne vedtog en ny dimensioneringsplan, som på flere områder styrker Ringsted Brandvæsen, er der flere gode nyheder til brandvæsenet. I et nyt budgetforlig bliver der nemlig afsat hele 9,3 mio. kr. til nye køretøjer, som skal anskaffes i de kommende fire år. I første omgang skal der købes en ny tankvogn og en drejestige. Desuden er det blevet besluttet, at brandvæsenet skal overtage en række opgaver fra Falck.

Indland

Kraftig stigning i antallet af førstehjælpskurser

Sidste år lærte godt 350.000 danskere førstehjælp, og det er tæt på at være en rekord. Faktisk er det årlige antal kursister blevet fordoblet i løbet af de seneste 10 år, og det skyldes blandt andet, at førstehjælpsundervisning er blevet obligatorisk, når man skal erhverve kørekort. Næste år bliver undervisningen også obligatorisk i forbindelse med erhvervelse af knallertkørekort, og det kan give en yderligere stigning.

Præhospital

Ambulancereddere savner relevante informationer fra vagtcentral

Selv om der er indført sundhedsfaglig visitation på AMK-vagtcentralen i Slagelse, så oplever mange reddere, at den information om turene, som de får fra vagtcentralen, er mangelfuld, forsinket og mangler relevans. Det betyder, at de vigtige informationer, som sygeplejerskerne på vagtcentralen har fået fra patienterne, ofte ikke når frem til ambulancen – eller først når frem, når ambulancen er fremme og har hentet patienten. Men også teknikken giver problemer, for mobiltelefonerne kan ikke holde forbindelsen, når ambulancen kører med 130 km/t.

Indland

Aarhus Brandvæsen sparer viceberedskabschefen væk

Næste år bliver stillingen som viceberedskabschef i Aarhus Brandvæsen nedlagt. Det sker som følge af en ny spareplan, som de aarhusianske politikere har indgået aftale om. Samtidig med, at stillingen nedlægges, bliver brandvæsenets hidtidige chefvagtordning også afviklet. I stedet vil brandvæsenet forsøge at lave en frivagtordning med deltagelse af de operativt uddannede afdelingsledere. Brandvæsenet erkender, at den operative ledelse derved svækkes.

Indland

Dansk kvalitetsstandard for det præhospitale beredskab får international godkendelse

Den danske kvalitetsmodel for det præhospitale område har netop modtaget en ISQua IAP Award. Det betyder, at den danske standard nu er akkrediteret af The International Society of Quality in Healthcare. ISQua er den overordnede internationale akkrediteringsorganisation for sundhedsområdet, og den fungerer som global paraplyorganisation for alle akkrediteringsorganisationer.

Indland

To nominerede til beredskabsprisen

På næste fredag uddeler forsvarsminister Nick Hækkerup Den Danske Redningsberedskabspris ved et arrangement i Holmens Kirke, hvor der også afholdes en mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk. I år er der to nominerede til prisen på 50.000 kr.: Hoptrup Frivillige Brandværn er nomineret for indsatsen under en brand på Hoptrup Efterskole, mens to brandfolk fra Beredskabscenter Aalborg er nominerede for deres indsats, efter at en bil var kørt i havnebassinet.

Indland

Ikast har fået ungdomsbrandkorps

I sidste uge meldte Ikast-Brande Kommune sig i rækken af kommuner, der har et ungdomsbrandværn. Det nye brandværn er blevet til i et tæt samarbejde mellem Ikast-Brandes kommunale ungdomsskole og Falck, og 14 elever skal frem til påsken 2013 gennemgå et kursusforløb, som består af 20 mødeaftener.

Indland

Ny branchevejledning om personligt beskyttelsesudstyr ved brand- og redningsindsatser

Brancheudvalget for brand og redning under BAR Transport er klar med endnu en ny branchevejledning – denne gang om personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand- og redningsindsatser. Den nye vejledning giver en grundig beskrivelse af de personlige værnemidler, som er nødvendige, for at beredskabets opgaver kan løses sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Præhospital

Kommunikationen giver problemer på AMK-vagtcentral

Sidste år indførte regionerne sundhedsfaglig visitation, hvor 112-opkald nu vurderes af sundhedsfaglige medarbejdere, især sygeplejersker. Men kommunikationen har udviklet sig til at være en stor udfordring i den nye organisation, viser en undersøgelse fra Region Sjælland. Når de sundhedsfaglige visitatorer på AMK-vagtcentralen i Slagelse skal overbringe beskeder til de tekniske disponenter, der afsender ambulancerne, sker det ved at sige det ud i lokalet, og i flere konkrete tilfælde har det resulteret i, at udrykninger sendes til forkerte adresser. Samtidig oplever medarbejderne på vagtcentralen, at operatørerne på politiets alarmcentral er fornærmede over at have mistet visitationsopgaven – og at de reagerer ved at viderestille alt for mange opkald til vagtcentralen.