Hård konkurrence rammer Dansk Autohjælp

Konkurrencen på markedet for autohjælp er hård, og det rammer Dansk Autohjælp, som forventer, at aktiviteterne stiger kraftigt i år – men uden at det resulterer i et øget overskud. Selskabet havde et godt år i 2013, hvor overskuddet trods store udgifter til et navneskifte steg. Den nye ejer trækker hele overskuddet ud af Dansk Autohjælp.

Dansk Autohjælp oplyser ikke selskabets omsætning, men bruttofortjenesten steg fra 85 mio. kr. i 2012 til 93 mio. kr. i 2013. På bundlinjen gav det et overskud på 27 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. bedre end i 2012. Dansk Autohjælp betegner selv resultatet som særdeles tilfredsstillende.

Resultatet i 2013 har været præget af gunstige vejrforhold, og desuden har selskabet haft fokus på automatisering af arbejdsopgaver og på omkostningsstyring. De eksterne omkostninger steg dog med hele 24 %, hvilket især skyldes store udgifter til en ændring af navnet fra Dansk Autohjælp til SOS Dansk Autohjælp efter SOS Internationals overtagelse i 2012.

I år forventer Dansk Autohjælp, som har 110 medarbejdere, at der vil ske en kraftig stigning i aktivitetsniveauet.  Men den hårde konkurrence på markedet for autohjælp gør, at Dansk Autohjælp ikke forventer, at de øgede aktiviteter fører til en stigning i overskuddet. Tværtimod budgetterer selskabet med, at overskuddet falder i år, hvilket også skyldes, at vejret må ventes at blive mindre gunstigt end i 2013. Selskabet varsler, at der i 2014 vil ske en effektivisering af driften, ligesom fokus skal rettes mod resten af Norden.

Den nye ejer, SOS International, har valgt at trække hele overskuddet fra 2013, i alt 27 mio. kr., ud af Dansk Autohjælp som udbytte. Det nye ejerskab indebærer også, at Dansk Autohjælp nu kautionerer for SOS Internationals bankgæld på op til 65 mio. kr.

Ved udgangen af 2013 havde Dansk Autohjælp en egenkapital på 38 mio. kr. Fratrukket udbyttebetalingen reduceres egenkapitalen dog til 11 mio. kr. Selskabet havde ved årsskiftet likvide midler på 56.759 kr., en kraftig nedgang i forhold til året før, hvor der var likvider på 16 mio. kr.

Annonce