Brandvæsen

Falck overtager brandslukningen i Rønne

Falck har vundet Bornholms Regionskommunes udbud af brandslukningen i Rønne slukningsdistrikt. Allerede fra 1. september 2014 overgår brandslukningen til Falck, men det er endnu ikke afklaret, om brandstationen i Rønne flyttes til den nuværende Falck-station. Imidlertid er der lagt op til, at hjælpebrandstationen i Aakirkeby nedlægges.

Præhospital

Debat: Fejlslutning om præhospitale akutlæger

Rapporten ”Evaluering af Region Sjællands præhospitale plan” indeholder en række fejlslutninger om præhospitale akutlæger. Det mener en gruppe af anæstesiologiske speciallæger, som i dette debatindlæg betegner rapporten som et politisk dokument, hvor der ikke refereres data eller undersøgelser, som kan understøtte konklusioner om brugen af læger.

Brandvæsen

Beredskabsforbundet uddelte 21 hæderstegn

I sidste weekend afholdt Beredskabsforbundet landsrådsmøde i Nyborg med deltagelse af 225 af forbundets ledere fra kredse og regioner. Her blev der uddelt hæderstegn til hele 21 modtagere. Hæderstegnene – der er blevet uddelt siden 1957 – blev overrakt af Beredskabsforbundets præsident og landschef.

Præhospital

Falck og region har nu underskrevet stor ambulancekontrakt

Sidst i maj besluttede Region Nordjylland at pege på Falck som leverandør af den nordjyske ambulancetjeneste de kommende fem år. Nu er der forhandlet så mange detaljer af kontrakten på plads, at der er sat signaturer på den. Kontrakten indebærer blandt andet, at Region Nordjylland som den første region i Danmark indfører musik i ambulancerne.

Brandvæsen

Skadeservice Danmark er gået konkurs

Et af landets største skadeservicefirmaer, Skadeservice Danmark, er gået konkurs. Det sker efter flere år med katastrofalt store underskud, der kulminerede med et minus på 18 mio. kr. i 2013. I april blev Skadeservice Danmark ellers solgt for 80 mio. kr., men tynde ordrebøger har ført til, at selskabet har indgivet konkursbegæring.