Lukker Dansk Autohjælp-selskab: Ejer ser ikke nogen fremtid

Det er slut med Dansk Autohjælps station i Billund. Efter et år med stor underskud har ejeren af stationen besluttet at lukke stationen, fordi han efter en omlægning hos Dansk Autohjælp ”ikke kan se nogen fremtid for virksomheden”. Også flere andre af Dansk Autohjælps stationer er under lukning eller sammenlægning.

Dansk Autohjælp er i dag en del af SOS-koncernen, og de lokale stationer drives som selvstændige selskaber med egne stationsejere. Men der er stor forskel på, hvordan det går for stationsejerne.

I Billund udviklede det seneste regnskabsårs sig særdeles negativt. Den lokale station fik et underskud før skat på 446.000 kr., og året før var der kun et beskedent overskud på 15.000 kr. Dermed havde selskabet ved årets udgang en negativ egenkapital, og stationsejer Ole Bridstrup har besluttet at lukke stationen.

I det seneste regnskab fortæller stationsejeren, at selskabets regnskabsresultat ikke har været tilfredsstillende. ”I forbindelse med en omlægning fra SOS Danmarks side kan selskabets ledelse ikke se nogen fremtid for virksomheden”, skriver ledelsen. Derfor vil man nu sælge aktiverne og ophøre med driften af Dansk Autohjælps station.

Også i Nordvestsjælland sker der omlægninger i Dansk Autohjælp. Her bliver tre lokale stationer lagt sammen til én, men det sker efter at to af de tre stationer gav underskud i det seneste regnskabsår. Og i Skive er det lokale Dansk Autohjælp-selskab nedlagt – i stedet er driften overgået til selskabet i Viborg.

Annonce