Ny ejer på vej hos REKO

Google Streetview
Brand- og redningsstationen i Kolind

Økonomien er fortsat hårdt presset hos redningskorpset REKO, som har base i Kolind på Djursland. REKO tabte i det seneste regnskabsår en halv million kr., og med en meget lav egenkapital er der tvivl om muligheden for at videreføre driften. Ifølge REKO er der imidlertid indgået aftale om at få en ny hovedejer, der vil tilføre ny kapital til selskabet.

REKO på Djursland indgår i dag i Redning Danmark, og der er et højt aktivitetsniveau i REKO, som i det seneste regnskabsår havde en bruttofortjeneste – som er omsætningen minus variable omkostninger – på 7,1 mio. kr. Det var kun marginalt under bruttofortjenesten i det forrige regnskabsår.

Stigende lønomkostninger til de 16 ansatte førte dog til, at året endte med et underskud på godt en halv million kr. Dermed er selskabets egenkapital nu nede på 0,2 mio. kr. Det vil sige, at REKO er tæt på at have mere gæld end aktiver. REKO betegner selv årets resultat som ”utilfredsstillende”.

”Selskabet har for nuværende taget initiativer for at sikre selskabets fortsatte drift. Der er indgået aftale om overdragelse af bestemmende ejerandel i selskabet med closing ultimo december 2023. Herefter vil der ske rekapitalisering af selskabet med ny bestemmende ejer. Selskabets fortsatte drift er betinget af at de udarbejdede tiltag gennemføres, hvilket ledelsen forventer sker”, oplyser REKO i regnskabet.

Annonce