Præhospital

Med ny aftale må akuthjælperne på Langeland nu køre udrykningskørsel

De frivillige akuthjælpere på Langeland har nu fået udrykningstilladelse til deres to nyanskaffede køretøjer. En ny aftale mellem Langelands Hjertestarterforening og Region Syddanmark danner grundlag for anvendelsen af akuthjælperbilerne. Her bliver det blandt andet slået fast, at der kun må anvendes udrykningskørsel, når langsomt kørende eller spærrende køretøjer skal passeres.

Præhospital

Akutlægebil flyttes fra Køge til Holbæk

I modsætning til de øvrige regioner har Region Sjælland valgt ikke at satse på akutlægebiler som en del af det daglige beredskab. Med nye puljemidler når regionen dog op på at have tre akutlægebiler, som imidlertid primært anvendes i forbindelse med overførsel af patienter mellem hospitalerne. Regionen vil nu flytte den ene af akutlægebilerne fra Køge til Holbæk.

Brandvæsen

Brandslukningskontrakt til 60 mio. kr. i udbud

Vestsjællands Brandvæsen har sendt den brandslukning, der i dag varetages af Falck, i udbud. Den nye brandslukningskontrakt skal løbe fra den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2028 med en option på forlængelse i yderligere et år. Kontrakten har en anslået værdi på 60 mio. kr.

Brandvæsen

Brandslukning fra luften kan blive en realitet i Danmark

Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Eskadrille 722 har testet en “Bambi-bucket”, der mange steder i verden anvendes til at slukke skovbrande fra luften ved hjælp af helikoptere. Den særlige spand, som helikopteren fremfører, kan rumme 2.000 l. vand. Konceptet er aldrig tidligere blevet brugt i Danmark, men det kan ændre sig i takt med de længere tørkeperioder, vi oplever.

Autohjælp

Millionunderskud hos Redning Danmark

Redning Danmark fik sidste år et underskud på 1,9 mio. kr. Det er noget dårligere end året før, hvor underskuddet blev på 0,6 mio. kr. Redning Danmark har stadig en egenkapital på 5,5 mio. kr., mens selskabets revisor mener, at 11,9 mio. kr. af selskabets værdier er meget usikre. Datterselskabet DK Assistance er nu sat til salg.

Politi

Politiets evaluering af indsatsen i Fields: Alt gik godt

Københavns Politi lever til fulde op til kravene i den strategi, som blev udarbejdet efter terrorhændelserne i 2015, og politiet har såvel kapacitet som kapabilitet til at håndtere større uvarslede hændelser. Sådan lyder nogle af konklusionerne i Københavns Politis evaluering af hændelsen i Fields den 3. juli 2022, hvor der ikke er identificeret problemer med politiets indsats.

Præhospital

Akut økonomisk udfordring: Vil nedlægge fire ambulancer og tre akutbiler

Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland er ramt af ”en akut økonomisk udfordring”. Det vil få konsekvenser for regionens borgere, for Den Præhospitale Virksomhed har besluttet, at op til fire ambulancer indtil videre kan være ude af drift. Det samme gælder for op til tre akutbiler. Det kan føre til, at de politisk vedtagede servicemål for ambulancetjenesten ikke opfyldes i en periode.