Nyt autohjælpsfirma går ind på det danske marked

Køretøj fra Assistansbolaget i Sverige.

Det svenske autohjælpsfirma Assist24 går nu ind på det danske marked. Det sker gennem køb af en væsentlig del af Redning Danmark samt flere af de lokale stationer, der tidligere har været en del af Redning Danmark. Assist24 er ejet af en kapitalfond, og i forvejen har selskabet aktiviteter i Sverige med omkring 350.000 autohjælpskunder.

Assist24 Group har i dagene op til jul overtaget en bestemmende aktiepost i det nødlidende Redning Danmark.

Den præcise ejerandel er ikke oplyst, men den ligger i intervallet mellem 50 pct. og 66,66 pct. af aktierne. Den hidtidige ejerkreds – som primært består af lokale stationsejere – fortsætter som minoritetsejere med en ejerandel i intervallet fra 33,33 pct. til 49,99 pct. Den hidtidige direktør for Redning Danmark, Uffe Dalsgaard, får en ejerandel i intervallet fra 5 pct. til 9,99 pct.

Samtidig tiltræder Assist24’s danske direktør, Kim Rud-Petersen, som ny direktør for Redning Danmark samt datterselskaberne DK Vejhjælp og DK Assistance, mens Uffe Dalsgaard fratræder. Stationsejerne træder endvidere tilbage fra bestyrelsen, der får Assist24’s driftsdirektør, Lars Martin Jeppsson, som formand.

Opretter fire regionale selskaber

Som led i ejerskiftet er der også oprettet fire nye selskaber med navnene Assist24 Denmark Region 1 A/S, Assist24 Denmark Region 2 ApS, Assist24 Denmark Region 3 A/S og Assist24 Denmark Region 4 ApS.

Assist24 Denmark Region 1 A/S er det tidligere Redning Danmark Fredericia A/S, som har hovedstation i Pjedsted ved Fredericia. Her bliver Assist24 ny majoritetsaktionær, mens de hidtidige ejere bevarer en mindre andel af selskabet. Kim Rud-Petersen er ny direktør.

Assist24 Denmark Region 2 ApS er det tidligere Redning Danmark Viborg ApS. Også her bliver Assist24 største anpartshaver, mens den hidtidige ejer bevarer en mindre ejerandel. Også her bliver Kim Rud-Petersen ny direktør.

Assist24 Denmark Region 3 A/S er det hidtidige REKO A/S med station i Kolind på Djursland. Her sker overtagelsen efter samme model – med Assist24 som ny hovedaktionær og Kim Rud-Petersen som ny direktør.

Det sidste af selskaberne, Assist24 Denmark Region 4 ApS, adskiller sig fra de andre, fordi der er tale om et nyoprettet selskab med Assist24 som eneejer. Selskabet har dog samme adresse i Gistrup ved Aalborg som det konkursramte Redning Nord ApS og en række andre selskaber med samme ejerkreds. Naree Henriksen, der er registreret som ejer af og direktør i disse selskaber, er endvidere bestyrelsesmedlem i det nye Assist24-selskab.

Ejer stort svensk autohjælpsfirma

Assist24 Group er ejet af kapitalfonden Stirling Square Capital Partners. Selskabets mål er at vokse i Europa gennem opkøb og egen vækst.

I forvejen ejer Assist24 Group det svenske autohjælpsfirma Assistansbolaget, som har 350.000 kunder og en omsætning på omkring 325 mio. svenske kr.

Annonce