Overskud i Redning Danmark

Arkivfoto

Den landsdækkende autohjælpsvirksomhed Redning Danmark fik sidste år et overskud på 0,9 mio. kr. Selskabet er dog samtidig gået fra 17 til 3 ansatte, og i de to andre selskaber i koncernen er økonomien presset. Det vakte opsigt, da Sophus Falcks oldebarn, Erik Falck, i 2017 blev medlem af Redning Danmarks bestyrelse, men han er nu udtrådt af bestyrelsen.

Redning Danmark blev etableret i 2017 af ejerne af en række autohjælpsstationer, der havde forladt SOS Dansk Autohjælp. Kort efter etableringen indgik Falck en aftale med Redning Danmark om, at den nye virksomhed skulle være landsdækkende underleverandør for Falck. Siden da er flere af Redning Danmarks stationer dog gået konkurs, og Falck har nogle steder i landet indledt et samarbejde med andre underleverandører.

For Redning Danmarks hovedselskab var sidste år dog et udmærket år, i hvert fald målt på bundlinjen, der viser et overskud på 0,9 mio. kr. Det er lidt mindre end i 2018, hvor overskuddet var på 1,2 mio. kr. Selskabets bruttoindtægt faldt dog fra 6,2 mio. kr. til 4,6 mio. kr., men samtidig faldt omkostningerne – ikke mindst fordi virksomheden gik fra 17 til 3 ansatte.

Underskud i datterselskaber

Hovedselskabet er ganske solidt med en egenkapital på 10,3 mio. kr. Egenkapitalen skal dog ses i lyset af, at Redning Danmark har bogført, at ejerskabet af tilknyttede virksomheder har en værdi på 10 mio. kr.

Redning Danmarks struktur er, at hovedselskabet ejer virksomheden DK Assistance, som igen ejer DK Vejhjælp. Disse to selskaber sælger almindelige autohjælpsabonnementer til både privat- og erhvervskunder, mens Redning Danmark selv primært sælger produkter til kunder, der har et større antal lastbiler i vognparken. Ifølge det seneste regnskab fra DK Assistance er økonomien dog presset, og 2019 gav et underskud på 1,3 mio. kr. Virksomhedens egenkapital er på minus 2 mio. kr. – der er altså flere passiver end aktiver. DK Vejhjælp fik et mere beskedent underskud på 0,1 mio. kr. Også her er der en negativ egenkapital, som udgør minus 2,1 mio. kr.

Det vakte en del opsigt, da Redning Danmark i 2017 kunne fortælle, at Sophus Falcks oldebarn, Erik Sophus Falck, var indtrådt i bestyrelsen for hovedselskabet. Det fremgår dog af selskabsregisteret, at Erik Falck i maj 2020 er udtrådt af bestyrelsen.

Redning Danmark har i dag 23 stationer.

Annonce