Politiet får mere kontrol med autohjælpsopgaver

Når der fremover skal udføres komplicerede autohjælpsopgaver på motorveje og motortrafikveje, vil autohjælpsfirmaerne skulle have en accept fra politiet, inden en del af kørebanen anvendes til opgaven. Det bliver følgen af en ændring af færdselsloven, som er under forberedelse. Ændringen betyder også, at der vil blive fastsat regler for brug af tavlevogne og muligvis endda kommer krav om, at mandskab, der anvender tavlevogne, skal have en særlig uddannelse.

Den planlagte ændring af færdselsloven skal øge sikkerheden ved reparation af havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje.

Det sker ved, at der bliver stillet krav om, at autohjælpsfirmaerne fremover skal underrette politiet, hvis det i forbindelse med en autohjælpsopgave er nødvendigt at inddrage en del af kørebanen. Behovet for at inddrage dele af kørebanen kan f.eks. opstå, hvis en reparation skal udføres på venstre side af et køretøj, som holder i nødsporet, eller hvis køretøjet holder helt eller delvist inde på kørebanen.

De nye regler vil gælde, hvad enten inddragelsen af kørebanen sker for at foretage en reparation på stedet eller for at bugsere et havareret køretøj væk. Når politiet har fået underretningen, vil det være op