Politi

Nye regler for alarmcentralerne

For første gang reguleres alarmcentralernes opgaver nu i lovgivningen. Det sker, efter at Justitsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om minimumskrav til alarmcentralernes og beredskabstjenesternes alarmbehandling. Der er tale om en implementering af EU-regler, og fokus er på regler om alarmcentralernes behandling af personoplysninger.

Brandvæsen

Brandvæsener får mulighed for at udstede påbud og forbud

Når landets brandvæsener udfører brandsyn og i den forbindelse konstaterer ulovlige driftsmæssige forhold, som også er byggetekniske, så udløser det i dag et større bureaukrati. Brandvæsenerne skal nemlig indberette de ulovlige forhold til kommunerne, som så skal lave deres egen sagsbehandling. Men et nyt lovforslag vil gøre det muligt for brandvæsenerne selv at udstede påbud og forbud på stedet.

Brandvæsen

Ny bekendtgørelse om dimensionering af beredskabet

Et af de mest centrale regelsæt for de kommunale beredskaber, dimensioneringsbekendtgørelsen, er blevet erstattet af en ny udgave. Den største ændring er, at det nu bliver obligatorisk at sende nærmeste relevante udrykningsenhed, uafhængigt af kommunegrænser – den såkaldte fri disponering. Samtidig ændres kriterierne for beregning af afgangstiden.

Brandvæsen

Enigt Folketing kritiserer tilskueres adfærd ved trafikulykker

Nysgerrige tilskuere er i stigende grad et problem på ulykkessteder, hvor de risikerer at hindre eller besværliggøre redningspersonalets og politiets livsvigtige arbejdsopgaver. Men et enigt Folketing står bag en opfordring til borgerne, hvor de understreger vigtigheden af, at man udviser hensynsfuldhed, respekt og omtanke i situationer, hvor personer er kommet til skade.

Brandvæsen

Nye regler om brandkrav til højlagre i høring

Den 1. juli 2016 ventes nye regler for brandkravene til højlagre og lignende lagerbygninger at træde i kraft, og nu er et udkast til reglerne sendt i høring. I dag findes brandkravene både i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen, men fremover skal de alene findes i byggeloven (bygningsreglementet).

Brandvæsen

Høring om nye krav til brandsikring

Trafik- og Byggestyrelsen har sendt et forslag til ændring af bygningsreglement 2015 i høring. Høringen vedrører udkast til nye krav til brandsikring af højlagre og lignende lagerbygninger, men den omfatter endvidere nye krav til driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner.