Brandvæsen

Ny bekendtgørelse om dimensionering af beredskabet

Et af de mest centrale regelsæt for de kommunale beredskaber, dimensioneringsbekendtgørelsen, er blevet erstattet af en ny udgave. Den største ændring er, at det nu bliver obligatorisk at sende nærmeste relevante udrykningsenhed, uafhængigt af kommunegrænser – den såkaldte fri disponering. Samtidig ændres kriterierne for beregning af afgangstiden.

Brandvæsen

Enigt Folketing kritiserer tilskueres adfærd ved trafikulykker

Nysgerrige tilskuere er i stigende grad et problem på ulykkessteder, hvor de risikerer at hindre eller besværliggøre redningspersonalets og politiets livsvigtige arbejdsopgaver. Men et enigt Folketing står bag en opfordring til borgerne, hvor de understreger vigtigheden af, at man udviser hensynsfuldhed, respekt og omtanke i situationer, hvor personer er kommet til skade.

Brandvæsen

Nye regler om brandkrav til højlagre i høring

Den 1. juli 2016 ventes nye regler for brandkravene til højlagre og lignende lagerbygninger at træde i kraft, og nu er et udkast til reglerne sendt i høring. I dag findes brandkravene både i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen, men fremover skal de alene findes i byggeloven (bygningsreglementet).

Brandvæsen

Høring om nye krav til brandsikring

Trafik- og Byggestyrelsen har sendt et forslag til ændring af bygningsreglement 2015 i høring. Høringen vedrører udkast til nye krav til brandsikring af højlagre og lignende lagerbygninger, men den omfatter endvidere nye krav til driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner.

Præhospital

Nye ambulanceregler træder først i kraft om to år

I sidste måned vedtog et enigt Folketing nye og skærpede regler for ambulancekørsel, som blandt andet indebærer, at der skal gælde samme krav til uddannelse og udstyr, uanset om en ambulance indgår i regionernes beredskab eller indsættes ved sportsarrangementer og koncerter. Men der kommer til at gå over to år, inden de nye regler bliver en realitet.

Brandvæsen

Regeringen vil lempe brandkrav

Da den daværende regeringen i 2014 indgik en vækstaftale, omfattede aftalen et punkt om, at brandkravene for højlagre og frosthøjlagre i større grad skulle bringes i overensstemmelse med brandkravene i vore nabolande. Nu er der så nye og lempede regler på vej, og de ventes at træde i kraft den 1. juli 2016.