Årets Storebæltsøvelse forløb godt – trods uventede udfordringer

Arkivfoto: Sund & Bælt

I nat fra kl. 02 til kl. 05.30 løb den årlige beredskabsøvelse i Storebæltstunnelen af stablen. Der var tale om en fuldskala-øvelse med mere end 1.000 involverede. Scenariet var i år usædvanligt kompliceret sammensat bl.a. med 90 tilskadekomne, som skulle have hjælp. Derudover var der ca. 300 uskadte personer, som skulle transporteres væk fra området. 

Øvelsen fik ifølge kontaktgruppen for beredskabet et tilfredsstillende forløb, og resultatet viste, at det samlede indsatskoncept fungerede, hvilket gjorde, at det lykkedes at gennemføre en effektiv indsats. Samspillet mellem de mange aktører fungerede særdeles godt, lyder vurderingen.

”En så stor øvelse giver naturligvis anledning til, at kigge nærmere på enkelte områder – bl.a. på transporten til og fra skadesområdet”, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Øvelsen fik en ekstra dimension, da Banedanmarks fjernstyringscentral i Roskilde blev ramt af en fjernstyringsfejl. Løsningen blev en lokal betjening på Korsør Station i KST (kommandostadet), således at togdriften ved øvelsen kunne genoptages.

Kontaktgruppen vil nu foretage en evaluering af øvelsen, baseret på de enkelte aktørers øvelsesgennemgang, hvorefter der i løbet af december vil blive udsendt en evalueringsrapport.

Kontaktgruppen for beredskabet – der består af repræsentanter for Sund & Bælt, Banedanmark, DSB, sundhedsberedskabet i Region Sjælland, sundhedsberedskabet i Region Syddanmark, redningsberedskabet i Slagelse Kommune, redningsberedskabet i Nyborg Kommune, Beredskabsstyrelsen, Fyns Politi samt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi – var ansvarlig for gennemførelsen af øvelsen.

Annonce