Præhospital

Slut med nordjysk hjertestarter-drone

Efter et års tid er det slut med en forsøgsordning, hvor en drone har fløjet en hjertestarter frem ved alarmer om hjertestop i Aalborg. Forsøget har ifølge forskeren bag projektet givet meget ny viden, men der har dog tilsyneladende ikke været nogen cases, hvor dronen har gjort en forskel. Det skal formentlig ses i lyset af, at der kun har været 15 flyvninger, og at de alle er sket i Aalborg, hvor ambulancerne er hurtigt fremme.

Brandvæsen

Varsling af beredskaberne ved oversvømmelser oprustes

På finansloven for 2023 afsættes der 190 mio. kr. til et varslingssystem for oversvømmelser. Det er DMI, som sammen med andre myndigheder skal opbygge kapacitet til den nye opgave med trinvise tiltag. Den samlede løsning ventes klar i 2026, men allerede nu startes en række varslingstiltag, der er målrettet beredskaberne.

Præhospital

Reddernes Landsklub: Grønne udrykningsblink er en farlig idé

Reddernes Landsklub tager på det kraftigste afstand fra transportminister Thomas Danielsens plan om at lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Landsklubben anerkender den indsats, som de frivillige yder, men betegner ideen om grønne blink som farlig og forvirrende.

Præhospital

Falcks amerikanske prestigeprojekt er i dyb krise

En kæmpe ambulancekontrakt med den amerikanske storby San Diego har udviklet sig til lidt af et mareridt for Falck. Mangel på ambulancefolk gør, at Falck ikke kan leve op til kontraktens krav, og det har indtil videre kostet det danske redningskoncern over 20 mio. kr. i bod. Nu vil San Diego ændre kontrakten, så byen selv overtaget ansvaret for at administrere ambulancekørslen – og kan indgå kontrakter med Falcks konkurrenter.

Præhospital

Sverige har også fået sin første el-ambulance

I februar satte Falck den første el-ambulance i Danmark i drift. Næsten samtidig fik Sverige også sin første el-ambulance, der – ligesom den danske udgave – er opbygget på et Mercedes-Benz eVito chassis. Ambulancen er indsat af ambulanceoperatøren Samariten, der er kendt for et kortvarigt eventyr på det danske ambulancemarked.

Brandvæsen

Se billederne fra stor havmiljøøvelse

Tirsdag og onsdag har Søværnet, politiet, Beredskabsstyrelsen, kommunens beredskab, regionen og totalforsvaret gennemført en stor havmiljøøvelse ved Gilleleje. Scenariet var, at et større olietankskib var stødt på grund. Skibet var lastet med heavy fuel olie, og ved grundstødningen flød en stor mængde olie ud i havet. Se billeder fra øvelsen her.