Beredskabschefer: Vi kan ikke opfylde sparekrav

Tre ud af fire beredskabschefer tror ikke på, at det bliver muligt at finde de krævede besparelser på 325 mio. kr. i de to næste år. Det viser en ny undersøgelse, der dog også viser, at et stort flertal af beredskabscheferne synes, at større, tværkommunale beredskabsenheder er en god idé, og at de fleste beredskabschefer er klar til at lade kommunerne overtage statslige opgaver.

Det er nyhedsmagasinet Danske Kommuner, som har lavet undersøgelsen, hvor 61 af landets 86 beredskabschefer har medvirket.

Ifølge undersøgelsen mener 74 procent af beredskabscheferne, at der kan realiseres en mindre eller langt mindre besparelse end forudsat i den aftale, som regeringen og KL indgik i forbindelse med økonomiaftalen i juni i fjor. 15 procent siger, at det overhovedet ikke bliver muligt at finde en krone i besparelser i 2015. Kun hver 10. beredskabschef finder sparekravet realistisk.

Beredskabscheferne synes dog generelt, at større, tværkommunale beredskabsenheder er en god idé. 77 procent bakker op om reformen, mens kun syv procent mener, at der er tale om en overvejende dårlig idé.

Effektiviseringer kan ramme akutberedskabet

Blandt beredskabscheferne er der tilsyneladende stor tvivl om, hvorvidt effektviseringerne risikerer at gå ud over akutberedskabet, så responstiden ved udrykninger for eksempel bliver længere. På spørgsmålet, om den nye reform svækker akutberedskabet, svarer 36 procent, at de er helt enige eller overvejende enige. 42 procent er helt eller overvejende uenige.

En række beredskabschefer udtrykker i Danske Kommuners undersøgelse bekymring for, at der i de igangværende fusionsdrøftelser er én stor ubekendt faktor, nemlig det statslige overbygningsberedskab. Staten skal finde 125 mio. kr. på beredskabsområdet, hvilket er en fjerdedel af Beredskabsstyrelsens samlede økonomi. Endnu er der ikke taget stilling til, hvor pengene skal findes. I løbet af året skal Folketinget vedtage en ny flerårig aftale for redningsberedskabet – en aftale, der kan ende med at flytte statslige opgaver over i det kommunale beredskab, og som i så fald vil kunne ændre radikalt på det grundlag, som kommunerne netop nu arbejder ud fra. Tre ud af fire beredskabschefer mener dog, at de nye større kommunale beredskabsenheder vil kunne overtage opgaver fra det statslige overbygningsberedskab.

Nye opgaver kræver flere ressourcer

Formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg, Jørn Pedersen (V), mener, at kommunernes ”større muskelkraft” på området vil give nye muligheder:

”Men skal vi overtage opgaver, skal ressourcerne også følge med. Ikke fordi det straks skal lyde som ’Send flere penge’. Jeg vil blot være realistisk. Når det er sagt, kan man sige, at det er ærgerligt, at statens øvelse ikke pågår samtidig med kommunernes, fordi vi i kommunerne nu indretter vores beredskaber efter de opgaver, vi kender. Det havde været mere interessant, at kunne indrette dem efter de opgaver, der kommer”, siger han til Danske Kommuner.

Annonce