Brandvæsen

KL: Stadig grundlag for bæredygtige kommunale beredskabsenheder

Selv om regeringen har besluttet, at der ikke skal nedlægges statslige beredskabscentre, er der stadig grundlag for, at de nye kommunale beredskabsenheder bliver bæredygtige og får skabt tværkommunal synergi. Det mener KL, som har noteret sig den nye udmelding fra regeringen – og til gengæld nu forventer, at der bliver sat fuld fart på det lovgivningsarbejde, som skal fjerne barriererne for beredskabsenhederne.

Brandvæsen

Kommuner går i krig med Beredskabsstyrelsen efter underkendelse af dimensionering

Staten kræver, at kommunerne sparer store millionbeløb på beredskaberne, men samtidig stiller staten – i skikkelse af Beredskabsstyrelsen – skærpede krav til beredskabernes serviceniveau. Det er dilemmaet for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner, der nu går til forsvarsministeren, efter at Beredskabsstyrelsen reelt har skudt kommunernes nye dimensioneringsplan ned.

Præhospital

Facebook-råd kan fremprovokere hjertestop

I disse dage deles der flittigt et billede på Facebook, som fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man er alene og oplever kraftige brystsmerter: Man skal hoste kraftigt. Der er blot ét problem: Rådet har ikke nogen medicinsk evidens og kan i værste fald forværre situationen. Derfor anbefaler både Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning, at man ikke følger rådet

Præhospital

Reddere vil dokumentere misbrug af ambulancer

Sender Region Hovedstadens AMK-vagtcentral og 1813-akuttelefon ambulancer afsted på ture, som slet ikke er relevante? Det mener mange reddere, og derfor vil Reddernes Faglige Klub København i den kommende måned indsamle reddernes historier om konkrete ture, hvor ambulancerne er blevet misbrugt eller hvor redderne har modtaget meget overdrevne meldinger fra vagtcentralen.