Nordjysk enighed om nyt beredskabs organisering

De 11 nordjyske kommuner er blevet enige om, hvordan det kommende Nordjyllands Beredskab skal organiseres. Samtidig ser det ud til, at samtlige kommuner fortsat ønsker at være med i beredskabet. Der var ellers til det sidste usikkerhed om, hvorvidt især Morsø kommune ville ønske at stå udenfor på grund af utilfredshed med manglende lokal forankring.

Med de 11 deltagerkommuner bliver Nordjyllands Beredskab landets største – og det eneste beredskab, som kommer til at dække en hel region. Men i praksis bliver der tale om fire beredskaber med en fælles topledelse og visse fællesfunktioner. Nordjyllands Beredskab kommer nemlig til at bestå af fire såkaldte klynger, der hver får deres egen beredskabschef.

Klyngerne får hovedsæder i klyngecentre, der etableres i Brønderslev, Aalborg, Haverslev og Thisted. Alle kommuner stiller desuden fysiske arbejdspladser til rådighed, så det kan sikres, at beredskabets myndighedspersonale kan udføre en del af myndighedsopgaverne i umiddelbar nærhed til kommunernes byggesagsbehandling og virksomhederne i nærområdet.

Morsø-protest mod hovedsæde i Thisted

Netop strukturen med klyngecentre har givet anledning til stor utilfredshed i Morsø Kommune, der har truet med at springe fra – og i stedet fortsætte med sit eget beredskab. Der er dog fundet en særordning for Klynge Vest, som indebærer, at myndighedspersonalet får delt placering. Fremover vil der således både i Nykøbing Mors og Thisted være sagsbehandlere, der har base.

Det skal understøtte en solid kritisk masse for Morsø Kommunes sagsbehandling og bevare den fleksible udnyttelse af personaleressourcerne, som kommunen har i dag. Dermed sikres serviceniveauet i Morsøs generelle byggesagsbehandling.

Samspillet mellem Nordjyllands Beredskabs medarbejdere på de to vestlige placeringer skal sikres via fælles ledelse, fælles personalemøder på tværs og deltagelse i de generelle tværgående aktiviteter for alle myndighedsmedarbejdere i beredskabet. Chefen for klyngen varetager den daglige ledelse begge steder, og der er lavet en detaljeret aftale om, at chefen skal bruge ca. 1/5 af sin tid på medarbejdere og opgaver placeret på Mors, 3/5 på medarbejdere og opgaver placeret i Thisted samt og 1/5 af sin tid på tværgående aktiviteter for hele Nordjylland.

Ønsker skriftlig garanti fra beredskab

Der er dog stadig en betydelig skepsis i Morsø Kommune, og onsdag udsendte den socialdemokratiske gruppe i byrådet et såkaldt bekymringsnotat. Her kræver politikerne en skriftlig – og detaljeret – garanti fra Nordjyllands Beredskab.

Blandt andet vil Socialdemokraterne have garanti for, at der lokalt bevares mulighed for højdeevakuering, dybdeevakuering, mandskabssikring og fjernslukning, at det lokale frigørelsesudstyr bibeholdes, at der skal være mulighed for at dække to brande eller ulykker samtidig, at der fastholdes sø- og fjordredningsudstyr med redningsbåd og isredningsponton, at kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse varetages af lokale samt at de lokale indsatsledere fastholdes.

Morsø Kommune skal formelt træffe den endelige beslutning om deltagelse i beredskabet i den kommende uge, men der tegner sig et solidt flertal for deltagelsen.

Annonce