Birkerød skiftede mening – igen

Brandslukningen i Birkerød Kommune skal fortsat varetages af det kommunale Birkerød Brandvæsen. Denne beslutning blev truffet med stemmerne 10-7 på et byrådsmøde 13. december, hvor to medlemmer af Venstres byrådsgruppe havde bedt om at få sagen genoptaget. Dermed blev byrådets kun een måned gamle beslutning om at overlade brandslukningen til Falck annulleret.

På byrådsmødet kom borgmester Ove Alminde, der har været fortaler for en udlicitering, med en gennemgang af de økonomiske forhold, og fastholdt at Falck ville være billigst og at intet var ændret siden byrådet traf beslutningen om at udlicitere brandslukningen. Borgmesteren satte også spørgsmålstegn ved, om det var lovligt at genoptage afgørelsen, idet Styrelsesloven stiller krav om væsentlige ændringer i beslutningsgrundlaget for at tillade en genoptagelse.

Imidlertid var der ved den efterfølgende afstemning flertal for et beslutningsforslag gående ud på at brandslukningsopgaven fastholdes hos det kommunale beredskab jf. byrådets beslutningen af 1. juni 1999, og at der indføres kontraktstyring for de i budgettet afsatte beløb. Endvidere blev det besluttet at byggeriet af en ny beredskabsstation iværksættes straks.

Samtidig skal muligheden for samarbejde mellem Birkerød Brandvæsen og andre nabokommuner med kommunal beredskab undersøges.

Annonce