Falck står til at få forlænget brandslukningsaftale på Bornholm

Falck-stationen i Nexø.

Alt tyder på, at Falck fortsat skal slukke bornholmske brande fra stationerne i Rønne og Nexø. I hvert fald vurderer Bornholms Regionskommune, at der ikke er andre end Falck, som vil kunne løfte opgaven, der over de næste seks år vil have en værdi på 29 mio. kr. Kommunen giver dog i første omgang andre virksomheder muligheder for at melde sig på banen.

I dag driver Falck de to brandstationer i Rønne og Nexø, der sammen med Beredskabsstyrelsens center i Allinge står for den samlede bornholmske brandslukning. Men Falcks nuværende kontrakt udløber ultimo april 2021.

Vurderingen hos Bornholms Regionskommune er, at der ikke er andre aktører end Falck, som vil kunne løfte brandslukningsopgaven med tilhørende vagtcentralsbetjening – og stå klar til at tage over den 1. maj 2021. Derfor ønsker kommunen at indgå en ny, seks-årig kontrakt med Falck. Kontrakten vil kunne forlængelse med i alt fire år. Kontrakten vil i den ordinære, seks-årige løbetid have en anslået værdi på 29 mio. kr.

Bornholms Regionskommune åbner dog op for, at andre virksomheder end Falck kan melde sig som interesserede i opgaven. Hvis andre end Falck viser interesse, så skal der ske en prækvalificering, hvorefter tilbudsgiverne vil modtage tilbudsmateriale, som gør, at de kan afgive konkurrerende bud. Derefter vil der blive gennemført en forhandling, hvor opgaven går til den virksomhed, der tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Fristen for interessetilkendegivelse er den 18. november 2020.

Annonce