Brandstation brændte – vil bygge ny station på brandtomten

Google Streetview
Brandstationen i Kegnæs - inden branden.

Beredskabskommissionen i Sønderborg Kommune lægger op til, at der skal bygges en ny brandstation på Kegnæs, efter at det meste af den gamle brandstation brændte i november 2016. En række muligheder er undersøgt siden, men kommissionens vurdering er, at Kegnæs stadig skal have sin egen station. Byggeriet og renovering af en garage vil koste ca. 2,8 mio. kr.

Sønderborg Kommune havde gennem mange år haft en lejeaftale med ejeren af en ejendom på Nr. Landevej 58 i Kegnæs, hvor Sønderborg kommune lejede omkring halvdelen af det bebyggede område på adressen. Bygningerne blev anvendt til at huse Kegnæs Frivillige Brandværn.

Ejeren havde igennem noget tid renoveret den anden halvdel af bygningen, og under renoveringen udbrød der den 24. november 2016 brand i bygningerne. Skaderne var så voldsomme, at ejerens forsikringsselskab har vurderet, at de berørte bygninger er totalskadede. Den eneste bygning, der står tilbage, er garagen til Kegnæs Frivillige Brandværns køretøjer.

Brandværnet på Kegnæs har siden branden haft deres køretøjer stående i garagen, som ikke brændte, og de har lejet mandskabslokale i forsamlingshuset ved siden af samt lånt en toiletvogn.

Har undersøgt alternative placeringer

I arbejdet med at undersøge mulighederne for det fremtidige beredskab på Kegnæs har Sønderborg Brand & Redning sammen med de tre brandkaptajner på Sydals undersøgt seks mulige placeringer på Sydals.

Kun én af dem, nemlig bygningerne fra det tidligere Kegnæs Både, var et reelt alternativ til genopbygning på Nr. Landevej 58, men bygningerne viste sig at være for store og for udgiftskrævende. Fire muligheder lå for langt væk, og den sidste – etablering i tilknytning til Kegnæs Forsamlingshus – er ikke fundet realisérbar.

Derfor har beredskabskommissionen nu lagt sig fast på en mode, hvor der gennemføres en større renovering af den nuværende garage, herunder med et nyt hævet tag, varmepumpe, porte og nye vinduer, samt opføres en let bygning med opholdsrum til 15 mand, omklædning, bad og toilet. Det vil koste ca. 2,8 mio. kr.

Det er i første omgang beredskabskommissionen med borgmester Erik Lauritzen som formand, der foreslår, at der genopbygges på Nr. Landevej 58 i Kegnæs. Selve beslutningen skal træffes i kommunens økonomiudvalg, og det vil i givet fald betyde et træk på kassebeholdningen.

Ros til tålmodige brandfolk

Borgmesteren understreger, at der er behov for en ny brandstation i stedet for den midlertidige løsning med lejede mandskabslokaler og en toiletvogn.

”Det er naturligvis ikke en holdbar løsning – det var heller ikke meningen. Men jeg er glad for, at Brand & Redning nu har afsøgt mulighederne, og at vi på den baggrund kan anbefale en løsning, som jeg tror, at både brandværnet og borgerne på Kegnæs er glade for. Det er en løsning, som anerkender, at Kegnæs har et lille, velfungerende brandværn, at der er tilknyttet en nødbehandleraftale med Region Syddanmark, og at der simpelthen er for langt til naboværnene til, at vi kan forsvare ikke at have en station på Kegnæs”, siger borgmester Erik Lauritzen.

Erik Lauritzen roser medlemmerne af Kegnæs Frivillige Brandværn for deres tålmodighed efter branden og for beredvilligt at stille op og tilbyde frivillig arbejdskraft nu, hvor man skal i gang med en genopbygning. Planen er, at kommunen går i dialog med brandfolkene for at finde ud af, hvor meget de kan bidrage med, for at nå det bedst mulige resultat for pengene.

Sønderborg Kommune købte allerede kort efter branden i november 2016 hele grunden, hvor brandtomt og garage ligger.

Annonce