Brandvæsen mangler over 11 mio. kr. om året – sparekrav bliver reduceret

TrekantBrands hovedstation i Vejle.

TrekantBrand kommer fra næste år til at mangle næsten 10 mio. kr. på budgettet, og beløbet stiger de følgende år til 11,5 mio. kr. Årsagen er blandt andet, at brandvæsenet er pålagt at spare 2 pct. årligt. Desuden har et udbud af Falck-kontrakten givet en prisstigning på 4 mio. kr., og brandvæsenet mangler herudover 4 mio. kr. om året til udskiftning af materiel. Nu ser det dog ud til, at sparekravet reduceres – men til gengæld skal det gælde i længere tid.

TrekantBrand er det fælleskommunale brandvæsen for Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner. Brandvæsenet betjener næsten 360.000 indbyggere og dækker et område på 3.449 km2. Det sker ved hjælp af over 20 stationer og 500 medarbejdere.

Da TrekantBrand blev etableret i 2016, skete det med en forudsætning om, at der blev gennemført en stor effektivisering, så brandvæsenets udgifter faldt til niveauet i den ejerkommune, der havde det billigste beredskab pr. indbygger. Det effektiviseringskrav blev senere ændret til 2 pct. om året frem til 2023, hvilket svarede til ca. 1,8 mio. kr. om året.

Oprindeligt var det forventningen, at ejerkommunerne i 2022 skulle betale godt 72 mio. kr. til TrekantBrand. Men med de efterfølgende aftaler om ændring af økonomien, ville der reelt blive tale om en regning på næsten 86 mio. kr. Det svarer til, at brandvæsenet på årsplan ville være blevet 13 mio. kr. dyrere end ventet.

Effektiviseringskrav vil gå ud over serviceniveauet

Samtidig står TrekantBrand overfor en række økonomiske udfordringer.

Brandvæsenets ledelse vurderer således, at den årlige effektivisering på 2 pct. ikke kan realiseres, hvis det politisk vedtagne serviceniveau skal opretholdes. Men hvis effektiviseringen annulleres i 2021-2022, så vil brandvæsenet mangle 1,7 mio. kr. i 2021 og derefter 3,5 mio. kr. om året. Desuden har brandvæsenet vurderet, at der skal tilføres ekstra 4 mio. kr. om året, hvis nedslidt materiel skal kunne udskiftes.

Herudover har driften af brandstationerne i Billund, Grindsted, Kolding, Ejby, Vejen, Brørup, Egtved, Bredsten og Give været i udbud. Udbuddet er – ikke overraskende – blevet vundet af den nuværende entreprenør, Falck, men samtidig er prisen steget med 4 mio. kr. om året.

Alt i alt mangler TrekantBrand dermed 9,8 mio. kr. i 2021 og 11,5 mio. kr. i 2022 og de følgende år.

Ejerkommuner må finde pengepungen frem

På den baggrund har beredskabskommissionen nu vedtaget en omfattende plan for brandvæsenets fremtidige økonomi.

Planen indebærer først og fremmest, at det årlige effektiviseringskrav reduceres fra 2 pct. til 0,5 pct. Til gengæld forlænges perioden, så effektiviseringerne ikke længere slutter i 2022, men først i 2028. Ultimo 2028 vil der dermed – som hidtil forudsat – være opnået en samlet effektivisering på 4 pct.

Brandvæsenets ønske om 4 mio. kr. årligt til materieludskiftninger imødekommes, men ikke fuldt ud. Brandvæsenet får i stedet 1 mio. kr. ekstra i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og derefter 3 mio. kr. om året. At der ikke tilføres de fulde 4 mio. kr., betegnes som et effektiviseringskrav.

Konkret betyder det, at ejerkommunerne kan se frem til en yderligere ekstraregning.

I 2022 var det som nævnt oprindeligt planlagt, at brandvæsenet ville koste 72 mio. kr. Det er siden steget til 86 mio. kr., og nu tilføres små 8 mio. kr., så den samlede betaling lander på 93,3 mio. kr.

De følgende år vil de nye effektiviseringskrav dog gøre, at betalingen reduceres marginalt til 92,6 mio. kr. i 2028.

Annonce