Corona-virus: Beredskabsforbundet udsætter sit landsstævne til 2021

Beredskabsforbundet har på grund af corona-krisen besluttet at udsætte organisationens landsstævne, som skulle have fundet sted i september 2020. Beredskabsforbundet henviser til, at det er usikkert, om det vil være muligt at gennemføre stævnet med de næsten 500 deltagere, og at der under alle omstændigheder vil mangle muligheder for at træne op til stævnet.  

Beredskabsforbundets landsstævne afholdes hvert andet år, og hidtil er det sket i alle lige år. Stævnet har eksisteret siden 1978, hvor det første stævne blev afholdt i Korsør. Op mod 500 frivillige mænd og kvinder fra landets redningsberedskaber samt 100 unge fra landets ungdomsbrandkorps og Unge i Beredskabet dyster mod hinanden i forskellige discipliner indenfor det danske redningsberedskabs tjenestegrene.

Konkurrerer i mange discipliner

Disciplinerne der konkurreres i, relaterer sig til de mange opgaver, som de frivillige løser rundt omkring i Danmark, herunder brandslukning, redning af personer, redning i højden, forcering og afstivning af bygningsdele, bjærgning, indkvartering og forplejning af nødstedte, kommunikation, pumpeopgaver, førstehjælp og afsøgningsopgaver.

CTIF’s brandmandskonkurrencer skulle også for første gang have været en del af stævnet, der skulle afholdes i Albertslund. Men nu udsættes stævnet til 2021.

”Vi har flere større arrangementer og konferencer, som vi udskyder eller aflyser i 2020. Vi kan i Beredskabsforbundet ikke som en ansvarlig part i dansk beredskab samle flere hundrede af de nøglepersoner, som skal være med i beredskabet i en krisetid som den, vi står i. Vi skal være vores ansvar bevidst og netop gå foran og vise, at corona-virus skal tages meget seriøst, og at visse fornøjelser må vige for en tid”, siger Beredskabsforbundets direktør, Carsten Iversen.

Annonce