COVID-19 giver færre udrykninger hos Hovedstadens Beredskab

Hovedbrandstationen i København.

Corona-pandemien påvirker hele beredskabet, og det gælder også hos Hovedstadens Beredskab. Pandemien har givet længerevarende ambulanceudrykninger, men især de manglende julefrokoster har medført, at antallet af 112-opkald og ambulanceudrykninger er faldet. Også antallet af automatiske brandalarmer og færdselsuheld er styrtdykket.

Hovedstadens Beredskab har sammenlignet aktiviteten i marts-november i år med samme periode sidste år.

I ambulancetjenesten har der været et fald i antal ambulancekørsler. Nedgangen har i gennemsnit været på 454 ture om måneden, hvilket svarer til et fald på ca. 6 pct. Udviklingen inden den seneste nedlukning pegede dog på, at man i december var tæt på at være tilbage på det normale niveau.

På alarmcentralen er der også sket et fald i antallet af 112-opkald. På J-dag i 2019 havde alarmcentralen 1.156 opkald til 112, men der i år var 935, altså et fald på 19 pct. På de tre julefrokostfredage har alarmcentralen i snit haft et fald på 24 pct., fra ca. 1.200 til ca. 900 opkald.

Store udsving i brandudrykningerne

På brandområdet er der sket et generelt fald i udrykninger på ca. 15 pct., dog med nogle store udsving på de enkelte typer af hændelser. Udrykninger til automatiske brandalarmer er således faldet med ca. 17,5 pct., hvilket formentlig skyldes mindre aktivitet i de bygninger, der har ABA-anlæg installeret.

Når mange har været hjemsendt, har arbejdet hjemme eller har været hjemme fra skole, kunne man måske forvente flere brande i boliger. Men sådan er det ikke umiddelbart gået. Over perioden er aktivitetsniveauet nemlig uændret, men dog med store udsving i perioden. F.eks. var der i marts 2020 en stigning på 35 pct., mens der var et tilsvarende stort fald i oktober.

Der har været et stort fald i forhold til udendørs brande, hvor antallet af containerbrande er faldet ca. 15 pct., mens antallet af bilbrande er faldet markant med ca. 34 pct.

Det ændrede trafikmønster, hvor mange har arbejdet hjemme, har sat sit tydelig aftryk på antallet af færdselsuheld, hvor der er sket et fald på ca. 40 pct.

Annonce