Debat: Temadag skal sætte fokus på om beredskabet er godt nok

Bjarne Laustsen

Det borgernære beredskab er presset i disse år, ikke mindst på grund af kommunesammenlægninger samt strukturelle og økonomiske besparelser. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt vores beredskab er robust nok hvis det utænkelige sker. I Nordjylland skal netop dette spørgsmål sættes under debat på en kommende temadag, skriver folketingsmedlem Bjarne Laustsen i dette indlæg.

Af Bjarne Laustsen, MF (S), kommitteret for Hjemmeværnet og fhv. præsident for Beredskabsforbundet

Danmark er kendt som et lille og et overordentligt trygt samfund, hvor der er styr på det hele og planer for stort set alt. Men hvad nu hvis det utænkelige sker, er vi så godt nok forberedt på hændelser, som vi ikke er vant til at håndtere i dagligdagen?

Verden forandrer sig, og teknologien har samtidig gjort, at vi har lettere ved at være i kontakt med hinanden. Alligevel er vi nødt til at bygge vores beredskab op på de risici og udfordringer, som er en del af den verden, vi lever i.

I 1950´erne og 60´erne under den kolde krig frygtede vi en invasion fra Warszawapagten og byggede fx Regan Vest, hvor regeringen og kongehuset kunne opholde sig og modstå et atomangreb. Efter murens fald i 1989 er det snarere asymmetriske trusler som terror- og cyberangreb, som vi frygter kan lamme den danske infrastruktur, men også klimaforandringerne som storme og oversvømmelser presser vores beredskab, fordi disse hændelser ofte handler om, at vores beredskab skal være indsat i flere dage.

Vores politi er presset til det yderste, fordi terrorangreb som det ved Krudttønden i København har trukket voldsomt mange resurser ud af politiet til almindelige politiopgaver, og det har været nødvendigt at inddrage Hjemmeværnet til kontrol af grænsen i Rødby og Sønderjylland.

I det hele taget er vores borgernære beredskab presset i disse år. Det skyldes ikke mindst kommunesammenlægninger, strukturelle og økonomiske besparelser, som gør, at vores borgmestre og lokalt valgte folketingsmedlemmer spørger sig selv om vores beredskab er robust nok hvis det utænkelige sker.

På et møde mellem borgmestre og valgte folketingsmedlemmer i Vendsyssel foreslog jeg, at vi snarest skulle holde et møde og sætte dette emne på dagsordenen, hvor både vores politi, Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelsen og Falck samt de frivillige i både Beredskabsforbund og Hjemmeværnet er med som oplægsholdere for at give deres bud på, om vores beredskab er godt nok både i forhold til mandskab materiel og koordinering.

Vi har i øvrigt et af de billigste beredskaber i hele verden, blandt andet fordi vi er gode til at hjælpe hinanden på tværs af organisationerne og hvor vi bruger fx deltidsbrandmænd og frivillige, når det ”brænder” på.

Jeg synes der er god grund til at rose det nordjyske beredskab, som netop er gået sammen i én stor enhed, og som snarest også samler Alarmcentralen i én enhed for på den måde at udnytte resurserne bedst. Men det er klart at i forbindelse med et nyt forsvarsforlig også skal drøfte, om der skal tilføres flere midler og om vi er godt nok organiseret.

Det er jo skønt at være sammen med handlekraftige folk. Ideen blev købt, og Brønderslev Kommune vil stå som arrangør for at holde en sådan temadag her i foråret. Jeg håber, at alle vil være med til at sætte fokus på nordjydernes tryghed. Det fortjener de.

Annonce