Ekstra brandfolk i dagtimerne skal løse problem med langsomme udrykninger

Mere end hver tredje brandudrykning hos Nordsjællands Brandvæsen afgår senere end de 5 minutter, der er lovkravet, og samtidig kan brandvæsenet i Holte-området ikke leve op til kravet om, at nærmeste enhed skal afsendes. Derfor vil brandvæsenet nu ansætte fuldtidspersonale til at dække to pladser på førsteudrykningen i Birkerød og Hørsholm.

Nordsjællands Brandvæsen har udfordringer med at overholde lovkravet om, at førsteudrykningen til et skadested skal afgå senest inden for 5 minutter efter beredskabets modtagelse af alarmen fra alarmcentralen. I praksis afgår ca. 37 pct. af Nordsjællands Brandvæsens udrykninger således senere end de 5 minutter efter modtagelsen af alarmen.

De forsinkede udrykninger medvirker til, at ”et betydeligt antal” udrykninger ikke når frem til tættere bebyggelse m.v. indenfor de 10 minutter, der er fastsat som servicemål i den risikobaserede dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen.

Baggrunden for udfordringerne er, at der møder for få deltidsbrandfolk ind på brandstationerne ved alarm – eller at brandfolkene møder for sent ind. Det er særligt et problem i dagtimerne på hverdage, hvor hyppigheden af alarmer også er størst.

Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen også en udfordring med de nye regler om, at nærmeste relevante ressource skal afsendes til en hændelse, uden skelen til kommunegrænser eller grænser mod naboberedskaber. I Holte-området kan naboberedskabet mod syd, Beredskab Øst, således være hurtigere fremme fra brandstationen i Lyngby end Nordsjællands Brandvæsen kan fra egne brandstationer.

To løsningsmodeller

Nordsjællands Brandvæsen har derfor undersøgt muligheden for at indgå en aftale med Beredskab Øst om at dække de ca. 10.000 indbyggere i Holte-området fra brandstationen i Lyngby. Det vil både sikre overholdelse af kravet om nærmeste ressource og give hurtigere udrykninger.

Det er imidlertid også en dyr løsning, for en aftale med Beredskab Øst vil koste 1,9 mio. kr. om året for de ca. 50 årlige udrykninger, som der vil være tale om. Heri er fratrukket besparelser på udkald af egne deltidsbrandfolk.

Derfor har brandvæsenet kigget på en anden model, som vil indebære, at der ansættes fuldtidspersonale til at dække to pladser på førsteudrykningen på brandstationerne i henholdsvis Birkerød og Hørsholm i dagtimerne kl. 07-17 på hverdage. Dermed reducerer man afhængigheden af deltidsbrandfolk – og der vil kunne opnås bedre afgangstider.

Beregninger viser, at den alternative model vil muliggøre hurtigere afgang i ca. 21 pct. af alle udrykninger. Det vil medføre en forbedring for ca. 225 udrykninger pr. år. Med en forbedret afgangstid fra brandstationen i Birkerød vil modellen endvidere kunne medvirke til at minimere gevinsten ved at anvende Beredskab Øst i dagtimerne på hverdage.

Modellen vil koste 2,3 mio. kr. om året. Heri er indregnet besparelser på færre udkald af deltidsbrandfolk samt intern effektivisering ved omorganisering af det nuværende personale og opgaver, så dele af den ledige tid kan udnyttes.

Ønsker stadig tilbud fra Beredskab Øst

Beredskabskommissionen har på den baggrund vedtaget modellen med ekstra fuldtidspersonale. Sammen med andre, mindre ændringer vil det betyde, at de fire ejerkommuner får en prisstigning på godt 10 pct. i betalingen til Nordsjællands Brandvæsen.

Samtidig er det dog også besluttet, at der skal indhentes tilbud fra Beredskab Øst på en model, hvor der i Holte-området rykkes ud med kun en autosprøjte med en bemanding på 1+3.

Annonce