Erstatning for forsinket materiel bruges til forbedringer på brandstation

Køges Kommunes brandstation i Lellinge skal have gennemført hårdt tiltrængte forbedringer af mandskabsfaciliteterne for 155.000 kr. Pengene kommer fra en erstatning, som Køge Kommune har forhandlet sig frem til med Falck, efter at leveringen af nye køretøjer og nyt materiel er blevet forsinket. Nu skal der så investeres i forbedringer af aldrende pavilloner på stationen.

Falck har kontrakt med Køge Kommune om brandslukning og om leverance af køretøjer og materiel. Men en del af leverancerne er blevet forsinket, og derfor har de to parter forhandlet om en økonomisk kompensation.

Aftalen er blevet en kompensation på 155.000 kr., og samtidig er kommunen og Falck blevet enige om, at der nu kun er nogle mindre uafklarede forhold om leverancerne tilbage. Der er dog opstået et problem med overholdelse af vægtgrænsen for en autosprøjte, men dette problem og de andre uafklarede forhold vil blive håndteret som led i den løbende dialog mellem kommunen og Falck.

Kommunen og Falck har aftalt, at kompensationen skal bruges til at forbedre mandskabsfaciliteterne på brandstationen i Lellinge, som ejes af Køge Kommune. Brandstationen har 1-minutsberedskab, men siden stationens etablering for syv år siden har brandfolkene haft opholdslokaler i midlertidige pavilloner. Her er der bl.a. dårlige muligheder for at lave mad, ligesom indretningen forsinker brandfolkene ved udrykning. Men nu får Falck og mandskabet mulighed for at disponere over de 155.000 kr. til forbedringer.

Det har længe været planen, at der skal etableres en mere permanent brandstation til afløsning for de midlertidige faciliteter, men strukturreformen har sat en stopper for planen.

Annonce