Et eller to beredskaber i det tidligere Københavns Amt

Skal samtlige 15 kommuner i det tidligere Københavns Amt gå sammen om at danne et fælles beredskab for 600.000 borgere? Eller skal der i stedet oprettes to lidt mindre beredskaber? Det er de storkøbenhavnske kommuner i øjeblikket ved at afklare, men meget tyder på, at kommunerne vælger to beredskaber.

KL’s kommunekontaktråd for Region Hovedstaden har igangsat en forundersøgelse af grundlaget for at etablere et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet. Undersøgelsen udarbejdes af en arbejdsgruppe med fem deltagere, der hver repræsenterer flere kommuner – svarende til de områder, hvor der i forvejen er et nært samarbejde om beredskabet.

Skal beskrive model for nyt beredskab

Arbejdsgruppen har fået til opgave at beskrive en række forskellige forhold. Det gælder først og fremmest organiseringen af det nye beredskab, men der skal også beskrives en entreprisestrategi, hvor man søger at balancere hensynet til billigst mulig drift, frihed i valg af leverandør samt konkurrencesituationen på længere sigt.

Desuden skal der beskrives finansieringsmodel, model for effektiviseringsmålsætningen, tidsplan samt fordele og ulemper ved at vælge henholdsvis et eller to beredskaber.

Afgørelse i november

I øjeblikket tegner det til, at de storkøbenhavnske kommuner er interesserede i en model med to beredskaber. Kommunerne Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk ser således ud til at have fundet sammen ud fra en betragtning om, at de er sammenlignelige med hensyn til serviceniveau og i øvrigt alle benytter Falck som leverandør af det operative beredskab.

Det andet beredskab vil så bestå af Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj, Tårnby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Brøndby og Albertslund kommuner. Tårnby og Dragør kommuner vil dog også have mulighed for at vælge et samarbejde med Københavns og Frederiksberg kommuner, ligesom Roskilde Kommune har udtrykt en vis interesse for at indgå i et samarbejde mod øst.

Planen er, at et borgmestermøde i november på baggrund af forundersøgelsens resultat skal træffe afgørelse om det fremtidige beredskab. Derefter skal et konkret forslag om organiseringen behandles politisk i kommunerne.

Læs mere om strukturreformen på vores temaside.

Annonce