Nyt beredskab er klar med sparekatalog

Google Maps
Brandstationen i Hadsten

Når Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner fra årsskiftet går sammen om et fælles beredskab, bliver det muligvis med landets længste navn. I hvert fald har den politiske styregruppe foreløbigt besluttet sig for navnet ”Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland”. Samtidig er man klar med et omfattende sparekatalog, der omfatter lukning af flere brandstationer.

De fire kommuners beredskab skal være på plads senest den 1. januar 2016, og forventningen er, at der i august 2015 skal tages stilling til beredskabets dimensionering.

Ved sammenlægningen får beredskabet reduceret sit budget med 6,8 mio. kr., og derfor har de fire kommuners politiske følgegruppe fået præsenteret et sparekatalog, der peger på en række områder, hvor der er mulighed for at effektivisere beredskabet.

Foreslår lukning af to brandstationer

Det mest kontroversielle forslag i sparekataloget er en lukning af brandstationerne i Hinnerup og Rønde.

I Hinnerup skal en eventuel lukning ses i lyset af massive rekrutteringsproblemer, ligesom en eksisterende plan om at flytte nabostationen i Hadsten 1,5 km. mod syd vil medføre, at responstiden fra Hadsten til Hinnerup vil kunne reduceres til ca. 10 minutter. I Rønde er der ikke rekrutteringsproblemer, men Rønde er omgivet af en række andre brandstationer, og derfor er stationens dækningsområde det, som bedst kan dækkes af omkringliggende stationer. En foreløbig beregning peger på, at en lukning af Hinnerup kan give en besparelse på op til 1,2 mio. kr., mens der kan spares 0,8 mio. kr. ved at lukke Rønde.

Et alternativt forslag er, at det nuværende 1-minutsberedskab i Randers flyttes til en ny station i Paderup. Det vil gøre det muligt at lukke brandstationen i Hadsten, fordi responstiden fra Paderup til Hadsten vil kunne holdes under 15 minutter. Der vil med dette forslag fortsat skulle opretholdes et 5-minuttersberedskab i Randers.

Imidlertid kan det også ende med, at der slet ikke skal være et 1-minutsberedskab i Randers. I dag består dette beredskab af holdleder og tre brandfolk døgnet rundt, men hvis det reduceres til kun at dække tidsrummet kl. 06-18 på hverdage, vil der kunne spares ca. 2 mio. kr. om året. Hvis beredskabet i Randers helt omdannes til et 5-minuttersberedskab, vil der kunne spares yderligere 0,5 mio. kr. Den begrænsede besparelse ved dette forslag skyldes, at brandfolkene i dagtimerne er beskæftiget på Falcks værksteder, hvilket giver en betydelig besparelse.

Vil reducere vognparken

Sparekataloget opererer også med en reduktion af bemandingen på 1. udrykningerne, så der i alt kan spares mindst 115.000 kr. på timebetalingen til deltidsbrandfolkene. Desuden foreslås det, at en række stationer fremover alene skal have en tanksprøjte. Det vil gøre det muligt at reducere beredskabet med fire autosprøjter og fem tankvogne, der modsvares af en forøgelse med fire tanksprøjter. Det vil give en årlig besparelse på 1 mio. kr.

Endvidere vil ”Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland” kunne spare et større beløb, hvis der sker en ændring af indsatsledervagten. Den største besparelse opnås, hvis der vælges en model med to indsatsledervagter – og uden at holdlederne fungerer som tekniske ledere. Det vil give en besparelse på 1,5 mio. kr. om året. Skal alle holdledere derimod uddannes som tekniske ledere, reduceres besparelsen til 0,9 mio. kr.

Endelig fremgår det af sparekataloget, at der forventes en besparelse på ca. 1 mio. kr. ved at reducere antallet af chefer.

Annonce