Nordsjællands Brandvæsen i krise: Helsingør Kommune træder ud

Brandstationen i Helsingør. Arkivfoto

Det nye Nordsjællands Brandvæsen er blevet kastet ud i en krise, efter at Helsingør Kommune har besluttet at træde ud af samarbejdet. Det er en stadigt mere bitter strid mellem på den ene side Helsingør Kommune og på den anden side de fire andre ejerkommuner, som fører til, at Helsingør nu bliver en af kun tre danske kommuner, som ikke indgår i en beredskabsenhed.

Nordsjællands Brandvæsen blev oprindeligt etableret som et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg kommuner, men fra årsskiftet kom Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner med i samarbejdet. Det nye Nordsjællands Brandvæsen har 300 medarbejdere og dækker 200.000 indbyggere og et areal på 403 km2.

En ny plan for risikobaseret dimensionering har imidlertid fået samarbejdet mellem de fem kommuner til at bryde sammen. De fire øvrige kommuner har nemlig ønsket at finde en stor del af de krævede besparelser på 6,3 mio. kr. gennem en lukning af brandstationen i Tikøb – i Helsingør Kommune. Det har Helsingør Kommune imidlertid afvist, ligesom kommunen har afvist et forslag fra de andre kommuner om, at Tikøb-stationen kunne bevares, hvis Helsingør Kommune øgede sin årlige betaling til Nordsjællands Brandvæsen med 1 mio. kr. Samtidig har Helsingør Kommune fastholdt, at kommunen har vetoret i forhold til den risikobaserede dimensionering, således at kommunen kan blokere for planen.

Kritik af materiale til politikere

Den seneste tid er der så udvekslet en række notater mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommune, hvor man har argumenteret imod og for lukningen af brandstationen i Tikøb.

Umiddelbart før den politiske behandling i Helsingør Kommune kommenterede Nordsjællands Brandvæsens beredskabsdirektør, Lars Rosenwanger, i en e-mail til Helsingørs kommunaldirektør det sagsmateriale, som politikerne skulle tage stilling til.

Beredskabsdirektøren skrev blandt andet, at ”med det der fremgår af sagen er det umiddelbart min opfattelse, at der dels er faktuelle uoverensstemmelser og dels usikkerhed relateret til konsekvenserne af oplægget til risikobaseret dimensionering”. Samtidig undrede han sig over, at det af sagsmaterialet fremgik, at sagen ikke havde økonomiske konsekvenser: ”Hertil er jeg forunderet idet en manglende fælles plan jo netop betyder at brandvæsenet ikke har mulighed for at indfri den forventede effektivisering på dette område, hvilket også blev gjort meget klart ved seneste møde i beredskabskommissionen”.

Beredskabskommission: Ønsker Helsingør at deltage loyalt i samarbejdet?

Ved det seneste møde i den fælles beredskabskommission blev fronterne trukket skarpt op. De fire andre kommuner konstaterede således, at alle kommunerne i enighed havde vedtaget samordningen af beredskaberne, at de havde vedtaget budgettet med de indeholdte besparelser samt at fire af kommunerne havde godkendt dimensioneringsplanen, som Beredskabsstyrelsen efterfølgende ikke har haft bemærkninger til. Derefter udtalte kommissionen:

”På den baggrund anbefaler et flertal i beredskabskommissionen, at Helsingør Byråd på sit møde den 30. november afklarer, om de forsat ønsker at deltage i et fælles beredskab i Nordsjællands Brandvæsen og loyalt gennemføre beredskabskommissionens beslutninger, således at dette er afklaret og endelig til kommissionens ordinære møde den 15. december 2015”.

Fra Helsingør Kommunes side understreges det dog, at repræsentanter fra Helsingør Kommune ikke har stemt for budgettet for 2016 i beredskabskommissionen. Kommunens repræsentanter stillede ændringsforslag, da der ikke var enighed om dimensioneringen. Helsingør Kommune har heller ikke vedtaget budgettet for Nordsjællands Brandvæsen i byrådet – ifølge kommunen har man fået udstukket et tal fra beredskabet, der tog udgangspunkt i flertallets beslutning, hvor Helsingør-repræsentanterne blev stemt ned.

Vil oprette eget beredskab

Den afklaring skete så på mandagens møde i Helsingørs byråd, hvor et forslag om at kommunen skulle betale de ønskede 1 mio. kr. ekstra for at bevare Tikøb-stationen ikke fik opbakning. I stedet besluttede byrådet, at Helsingør Kommune træder ud af Nordsjællands Brandvæsen.

Det har tidligere været fremme, at Helsingør Kommune har sonderet mulighederne for i stedet at blive en del af naboberedskabet Frederiksborg Brand og Redning, men i første omgang har Helsingør besluttet at stå alene og danne sit eget beredskab.

Helsingør Kommune bliver den tredje kommune, som ikke indgår i en beredskabsenhed. Tidligere har Sønderborg og Tårnby valgt at træde ud af planlagte beredskabssamarbejder – Sønderborg på grund af utilfredshed med de økonomiske konsekvenser, Tårnby på grund af frygt for, at Københavns Kommune vil komme til at dominere det fælles beredskab. Desuden står Bornholms Regionskommune af geografiske årsager alene.

Det vides endnu ikke, hvornår Helsingør Kommune i praksis forlader Nordsjællands Brandvæsen.

Annonce