Falck: Brugen af underleverandører vil stige i de kommende år

I dag er Danmark det eneste land, hvor Falck selv driver langt størstedelen af autohjælpsstationerne. I de andre lande, hvor Falck leverer autohjælp, er det underleverandører, som står for opgaven i Falcks navn. I en ny strategi slår Falck imidlertid fast, at brugen af underleverandører også vil stige i Danmark.

Sidste år indgik Falck en stor kontrakt med det nystiftede Redning Danmark. Kontrakten indebærer, at Redning Danmark nu står for alle Falcks aktiviteter på sværvognsområdet, ligesom Redning Danmark har overtaget de autohjælpsopgaver, som hidtil har været fordelt på andre underleverandører.  Falck står dog stadig selv for omkring 85 pct. af autohjælpsopgaverne.

I en ny strategi slår Falck dog fast, at man forventer, at andelen af opgaver, der varetages af underleverandører, vil stige i de kommende år. Det vil ske med udgangspunkt i en ny organisation, hvor Falcks assistanceaktiviteter i Norden og de baltiske lande er samlet i Falck Assistance Nordic. Her er der oprettet en tværgående enhed – Networks – der på tværs af organisationen skal varetage samarbejdet med underleverandører, og denne enhed skal sammen med Falcks danske assistanceenhed stå for at flytte flere opgaver til underleverandører. I de øvrige lande, hvor Falck leverer autohjælp, sker det i dag stort set udelukkende ved anvendelse af underleverandører.

Skal spare 500 mio. kr.

Falcks nye strategi skal medvirke til at sikre besparelser på 500 mio. kr., blandt andet gennem øget digitalisering af kundekontakten samt ensretning af kvalitet, systemer og procedurer.

Desuden har Falck defineret et antal såkaldte ”must win battles” i 2018, hvor redningskorpset på autohjælpsområdet satser på at vinde mobilitetskontrakter med Ford, Renault og BMW samt vinde udbud fra forsikringsselskaberne Gjensidige, Frende, Storebrand, Folksam og Alka. Falck bebuder desuden, at man vil optimere kontrakten med Redning Danmark, tilpasse den nuværende 3F-overenskomst samt satse på en ny it-platform til erstatning for EVA2000.

Falcks danske brandslukningsaktiviteter er også en del af Falck Assistance Nordic. Her er der imidlertid ikke udsigt til ændringer, men Falck vil fortsætte den strategiske fokus på at sikre, at brandslukningskontrakterne giver overskud, ligesom man vil styrke kontraktimplementeringen og reducere kompleksiteten på brandslukningsområdet.

Annonce